Daily Archives 05/11/2015

Tonacja zimna sufit ściany: dół góra maszyny drzwi

Umiejętne i właściwe rozmieszczenie barw w hali produkcyjnej wpływa korzystnie na tempo pracy, na obniżenie stopnia wyczerpania fizycznego i umysłowego, zmniejsza wysiłek mózgu, mięśni, wzroku itp. Mając to na uwadze, nawet poszczególne części maszyn powinny być oznaczane różnymi barwami. Na przykład do nieruchomych części maszyn stosuje się barwy najmniej absorbujące wzrok, tj. jasnoszarą, brunatną, jasnozieloną, szarozieloną itp. Do części będących w ruchu stosuje się barwy widoczne nawet przy słabym oświetleniu, np. żółtą lub jasnopomarańczową. Przyciski, zawory, dźwignie, wyłączniki itp. urządzenia maszyn należy oznaczać barwami łatwo dostrzegalnymi, tj. cynobrową, pomarańczową itp.

więcej