Malowanie emaliami nitrocelulozowymi drewna litego

Emalie nitrocelulozowe nie wykazują należytej przyczepności do drewna i dlatego nie powinny być nigdy nakładane bezpośrednio na surowe drewno, a zawsze na drewno odpowiednio zagruntowane, W praktyce często zachodzi konieczność wykonania malowania różnego rodzaju elementów bez stosowania pracochłonnego procesu, czyli bez szpachlowania oraz szlifowania i polerowania powłoki, np. przy malowaniu na dowolny kolor elementów mebli wykonanych z drewna bukowego. Stosuje się wówczas tzw. uproszczony sposób malowania. Zestaw materiałów:

– 1) lakier olejno-żywiczny schnący na powietrzu na drewno (2211-421-000),

– 2) benzyna do lakierów,

– 3) emalia nitrocelulozowa ogólnego stosowania (4161-000-XXX),

– 4) rozcieńczalnik do wyrobów celulozowych ogólnego stosowania (8131-361-000).

Przygotowanie drewna. Ostrugane elementy drewniane szlifuje się papierem ściernym nr 70, a następnie nr 120.

Przygotowanie materiałów. Lakier olejny rozcieńcza się do pracy benzyną do lakierów w stosunku 1:1. Emalię nitrocelulozową przygotowuje się przez rozcieńczenie do lepkości roboczej 25-30 s za pomocą rozcieńczalnika do wyrobów celulozowych i przefiltrowanie przez gęstą gazę młyńską.

Nanoszenie materiałów. Na odpylone drewno nakłada się pędzlem lakier olejny, rozprowadzając go równomiernie po całej powierzchni, stosując umiarkowane dozowanie lakieru tj. tyle ile jest w stanie wsiąknąć w drewno. Warstwa lakieru powinna wysychać w warunkach otoczenia 48 godz. Po wyschnięciu lakieru nanosi się emalię nitrocelulozową dwu- / krotnie w 2 godz. odstępach czasu. Ostatnia warstwa emalii wysycha w ciągu 3 godz. W koniecznych przypadkach przed naniesieniem emalii można stosować kitowanie, a po naniesieniu emalii także szlifowanie pastą oraz polerowanie płynem do polerowania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>