Nanoszenie aerozolowe

Urządzenie pracuje tarczą o średnicy 115 mm, z nałożonym papierem ściernym. Urządzenie waży tylko 1,5 kg. Tarcza jest napędzana silnikiem jednofazowym o mocy 280 W. Tarcza wykonuje 7200 obr/min, co zapewnia dobre warunki szlifowania i niezamulania papieru.

Inny typ szlifierki kątowej przedstawiono na rys. 36 tarczę ścierną można zastąpić odpowiednim tamponem i wykorzystać szlifierkę również do polerowania wąskich płaszczyzn oraz płaszczyzn profilowych z wręgami, wgłębieniami itp. Na tarczę szlifierki może być nałożony tampon ze skóry baraniej. Można ją wykorzystać w małych warsztatach do szlifowania i polerowania nawet dużych płaszczyzn. Poza tym istnieje wiele innych konstrukcji szlifierek i polerek ręcznych o różnym zastosowaniu. Niektóre z nich są już produkowane w kraju.

Nanoszenie aerozolowe. Ostatnio coraz częściej produkuje się różne materiały lakiernicze, szczególnie do potrzeb gospodarstwa domowego (do malowania sprzętów domowych, odświeżania mebli, dokonywania napraw itp.), w specjalnych opakowaniach wyposażonych w odpowiedni zawór z przyciskiem i dyszq. Po naciśnięciu przycisku z dyszy zaworu wytryska rozpylony materiał, który natryskiwany i umiejętnie rozprowadzany po powierzchni może tworzyć powłokę wykończeniową, czyli że takim opakowaniem bez innych dodatkowych urządzeń można malować lub lakierować w zależności od zawartości opakowania. Zjawisko to zawdzięczamy temu, że w opakowaniu znajduje się materiał lakierniczy pod odpowiednim ciśnieniem dochodzącym do 4 at. Ciśnienie w opakowaniu powoduje wprowadzony do niego gaz zwany propellen- tem. Po otwarciu zaworu gaz wydostaje się z opakowania razem z materiałem lakierniczym, powodując jego rozpylenie. Propellenłem może być skroplony gaz lub tylko odpowiednio sprężony. Propellent w opakowaniu może być zmieszany z materiałem lakierniczym lub od niego oddzielony tak, że mieszanie propellentu z materiałem lakierniczym następuje dopiero w chwili wytrysku z dyszy. Jako propellentów do wyrobów lakierniczych używa się następujące gazy: fluorotrójchlorometan, dwu- fluorodwuchlorometan, chlorek metylenu oraz węglowodory alifatyczne, jak np. propan, izobutan, butan, izopentan, pentan, heksan, przy czym związki te są stosowane jako składniki propellentów. Materiały lakiernicze stosowane do nanoszenia metodą aerozolową muszą być do tej metody specjalnie przystosowane, przy czym nie wszystkie materiały można nanosić tą metodą. Do nanoszenia metodą aerozolową nadają się głównie materiały nitrocelulozowe i emulsyjne oraz wyprodukowane na bazie niektórych żywic syntetycznych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>