Lakierowanie lakierem poliestrowym parafinowym cz. II

Nanoszenie lakieru. Przygotowane roztwory A i B wlewa się do odpowiednich zbiorników zespołów polewających. Roztwór B wlewa się do zbiornika układu polewającego od strony wlotowej, a roztwór A – od strony wylotowej. Przy odwrotnym układzie uzyskuje się nieco gorsze rozłożenie parafiny na powierzchni, a więc gorszy efekt. Szczeliny wypływowe polewarki i prędkość przenośnika należy tak wyregulować, aby ilość nanoszonego lakieru z każdej głowicy wynosiła 120-130 g/m2. Należy przy tym utrzymać stałą temperaturę lakieru 20-22°C, Polane elementy przenosi się w pozycji poziomej na półki dobrze spoziomowanych wózków do zżelowania. Czas żelowania powinien wynosić 16-20 min. Drugie polanie powinno nastąpić we właściwym czasie, tj. kiedy lakier na polanej powierzchni zacznie żelować, co poznaje się przez dotknięcie palcem (ciągnący się odlep). Przy za wczesnym polaniu lakier będzie spływał na boki elementu, a przy zbyt późnym poszczególne warstwy nie połączą się w sposób trwały.

Utwardzanie. Po drugim polaniu lakierowane elementy odstawia się do zżelowania i utwardzenia powłoki do pomieszczeń dobrze ogrzanych i pozbawionych kurzu lub do suszarki. Temperatura pomieszczenia nie powinna być niższa niż 20-22°C przy wilgotności 55-70%. W tych warunkach czas utwardzania wynosi 16-24 godz. Zarówno proces żelowania, jak i ostatecznego utwardzania powłoki może być przyspieszony przez zastosowanie wyższej temperatury. Stosuje się to zwłaszcza przy lakierowaniu elementów na linii produkcyjnej złożonej z 2 polewarek, odpowiednich przenośników i tuneli suszących oraz tuneli do żelowania. Na takich urządzeniach czas lakierowania, żelowania i utwardzania może być skrócony do kilkudziesięciu minut (poniżej 2 godz.).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>