Zbiorniki ciśnieniowe do zasilania pistoletów natryskowych

Pistolety dwuskładnikowe mogą być także zasilane z dwóch oddzielnych zbiorników ciśnieniowych. Oba składniki są doprowadzane do pistoletu pod ciśnieniem. Do regulowania stosunku zmieszania poszczególnych składników służy specjalne urządzenie. Schemat instalacji zasilania pistoletu dwuskładnikowego pod ciśnieniem przedstawiono na rys. 42.

Zbiorniki ciśnieniowe do zasilania pistoletów natryskowych. Przy pracach lakierniczych zużywających znaczne ilości materiałów malarsko- -lakierniczych stosuje się różnego rodzaju zbiorniki do wyciskania materiału lakierniczego do pistoletów, z tym, że z takiego zbiornika może być zasilany jeden lub równocześnie kilka pistoletów. Zbiorniki ciśnieniowe są różnych konstrukcji. W jednych lakier nalewa się do specjalnego wymiennego wiadra, co zapewnia możność jego dokładnego umycia po wyjęciu, w innych – bezpośrednio do zbiornika i wtedy zbiornik ma kran spustowy. Lakier w zbiorniku może być ogrzewany nagrzewnicą parową lub elektryczną do żądanej temperatury. Zbiornik taki bywa zazwyczaj wyposażony w mieszadło, napędzane ręcznie lub pneumatycznie, wąż doprowadzający lakier do mieszania materiałów pigmentowanych. Poza tym zbiornik taki musi być wyposażony w szereg króćców do doprowadzania i odprowadzania sprężonego powietrza, reduktor ciśnienia z odpowiednia regulację itp.

Zbiornik zasilający powinien być łatwo i szczelnie zamykany, tak aby uzupełnianie materiału malarsko-lakierniczego nie trwało zbyt długo. Uzupełnianie materiału może odbywać się w różny sposób przez zdjęcie pokrywy i nalanie materiału do wiadra, co wymaga dość dużo czasu, albo przez odkrycie tylko otworu wlewowego po wyłączeniu dopływu sprężonego powietrza do zbiornika i zredukowaniu ciśnienia w zbiorniku do zera, zamykając uprzednio krany odprowadzające materiał do pistoletów natryskowych, albo też zbiorniki takie mogą być zasilane pompą. Po nalaniu odpowiedniej ilości materiału najpierw zamyka się otwór wlewowy, a następnie w odpowiedniej kolejności otwiera się uprzednio zamknięte krany i zawory, wytwarzając w zbiorniku odpowiednie ciśnienie i doprowadzając materiał do przewodów pistoletów natryskowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>