Wysokoprężne lampy rtęciowe

Zasadniczym elementem lampy jest rura wyładowcza ze szkła kwarcowego o średnicy ok. 12 mm, odporna na wysoką temperaturę i ciśnienie. Wewnątrz rury znajdują się pary rtęci, które po wzbudzeniu emitują promieniowanie UV. Udział promieniowania UV wynosi zaledwie 7% przy długości fali 0,36 pm. Lampy wymagają chłodzenia powietrzem. Moc lamp wynosi od 2000 do 5000 W, co gwarantuje ich dużą skuteczność działania. Optymalna skuteczność działania lampy występuje przy temperaturze zewnętrznej rury ok. 700°C, a otaczającego powietrza ok. 400°C. Lampy są wbudowane do specjalnych opraw w kształcie skrzynek. Lampy stosuje się do właściwego utwardzania powłok z lakierów poliestrowych po wstępnym okresie odparowania, odpowietrzenia i zżelowania oraz do szpachlówek poliestrowych. W energii emitowanej przez lampy duży udział stanowi promieniowanie podczerwone.

N i s koprężn e lampy rtęciowe. Wyglądem przypominają lampy wysokoprężne. Odznaczają się małą mocą, niską temperaturą rury i nie wymagają chłodzenia. Poza tym żywotność tych lamp jest większa niż opisanych poprzednio. W zależności od konstrukcji lamp i związanego z tym rodzaju promieniowania mogą być stosowane na początku lub na końcu strefy ostatecznego utwardzania.

Wszystkie omówione promienniki zabudowuje się po kilka do specjalnych skrzynek, które stanowią zasadniczy element przy zamontowaniu do suszarek tunelowych. Ogólny widok suszarki tunelowej w linii nakładania i suszenia szpachlówki poliestrowej podano na rys. 101. Wszystkie suszarki UV wymagają odpowiedniej wentylacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>