Asortyment lakierów nitrocelulozowych cz. II

– 4. Lakier nitrocelulozowy caponowy bezbarwny (4111-268-000) jest uplastycznionym roztworem, o dużej lepkości, nitrocelulozy w estrach kwasu octowego z dodatkiem alkoholu i węglowodorów aromatycznych. Lakier odznacza się wyjqtkowq w!aściwościq – po naniesieniu nie zmienia naturalnego zabarwienia drewna. Stosuje się go szczególnie przy jasnych odcieniach drewna jako warstwę zabezpieczajqcq pod inne lakiery celulozowe, a nawet pod Chemolak, Chemosil itp. Bardzo dobre efekty uzyskuje się przy wykańczaniu drewna dębowego bielonego, a także przy wykańczaniu posadzek. Parametry nanoszenia i rozcieńczania sq takie same, jak dla lakieru ogólnego stosowania, Lakier jest przeznaczony zasadniczo do lakierowania wyrobów metalowych.

– 5. Lakier nitrocelulozowy do gorqcego natrysku (4111-383-000) jest roztworem nitrocelulozy, żywic syntetycznych i zmięk- czaczy w mieszaninie rozpuszczalników i rozcieńczalników organicznych. Lakier nanosi się po ogrzaniu do temp. 75°C, dzięki temu uzyskuje się oszczędność rozcieńczalnika oraz powlokę o bardziej zwartej strukturze i lepszym połysku. Lakier przed użyciem doprowadza się do lepkości 60 s przez rozcieńczenie rozcieńczalnikiem do gorącego natrysku (8131-383-000). Lakier nanosi się na powierzchnie zagruntowane pokostem lub na powierzchnie z porami zatartymi wypełniaczem (2244-421-230).

– 6. Lakier nitrocelulozowy do gorącego natrysku orzech jasny (4111-383-220) zawiera w swoim składzie dodatkowo barwnik. Stosuje się go zmieszany z lakierem poprzednim w ilości do wg numeru i symbolu omówionych lakierów nr 3 nr 4 nr 5 nr 6 nr 7

– 7. Lakier nitrocelulozowy do mebli matowy (4111-486-001) jest plastyfikowanym roztworem żywic syntetycznych i pochodnych celulozy w estrach kwasu octowego i węglowodorach aromatycznych. Jest przeznaczony do zabezpieczania naturalnej barwy drewna przed zmianę mogqcq nastąpić pod działaniem lakierów chemoutwardzalnych. Stosuje się go więc jako podkład pod lakiery chemoutwardzalne, podobnie jak lakier caponowy. Do rozcieńczania stosuje się rozcieńczalnik do wyrobów celulozowych do mebli (8131-486-000). Lakier nanosi się przez natrysk o lepkości 20-28 s w ilości 1 lub 2 warstw.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>