Pistolet

– 2 głowice wymienne o średnicy, mm 60, 100 obroty głowic, obr/min 2800

– 2 dysze wymienne o średnicy otworu, mm 0,7, 1,0 wydajność pistoletu, l/h dysza 0,7 mm, głowica 60 mm do 5 dysza 1,0 mm, głowica 100 mm do 12 napięcie zasilania, V 24 maksymalne ciśnienie materiału, at 2,0 długość całkowita pistoletu, mm 530 masa pistoletu, kg 1,7

Generator wysokiego napięcia napięcie wyjściowe biegu luzem, kV 90 prąd maksymalny, MA 250 napięcie zasilania, V 220 moc pobierana z sieci, W ok. 200 masa generatora, kg 29 wymiary (długośćXszerokośćXwysokość), mm 460X310X320

Zbiornik ciśnieniowy pojemność, l 20 maksymalne ciśnienie, at 5 ciśnienie robocze, at 1-2

Miernik oporu właściwego zakres pomiaru, Q cm napięcie zasilania bateryjnego, V wymiary (długośćXszerokośćXwysokość), mm masa, kg Wózek wymiary (długośćXszerokośćXwysokość), mm

Tak jak przy natrysku pneumatycznym najistotniejszą częścią instalacji, mającą wpływ na jakość rozpylenia, jest pistolet natryskowy, to przy natrysku elektrostatycznym częścią rozpylającą jest głowica pistoletu, wirująca z dużą prędkością. Głowica może być napędzana silniczkiem” elektrycznym lub turbinką powietrzną. Poza pistoletami istnieją inne urządzenia rozpylające stosowane szczególnie przy urządzeniach stacjonar nych. Schemat głowicy rozpylającej urządzenia stacjonarnego przedstawiono na rys. 62.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>