Asortymenty krajowych farb i emalii olejnych i olejno-żywlcznych

– 1. Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowa- n i a (2129-561-XXX) nakłada się jako pierwszą warstwę na drewno po uprzednim jego nasyceniu pokostem. Farbę rozcieńcza się benzyną do lakierów do lepkości 70-100 s przy malowaniu pędzlem i 25-30 s przy zastosowaniu natrysku.

– 2. Farby olejne nawierzchniowe ogólnego stosowania (2151-000-XXX) stosuje się jako zewnętrzną warstwę na drewno nasycone pokostem i zagruntowane farbą do gruntowania. Do rozcieńczania farby używa się benzyny do lakierów. Farbę stosuje się do wymaiowań wewnętrznych i zewnętrznych przez nanoszenie pędzlem.

– 3. Emalie olejno-żywiczne ogólnego stosowania (2261-00Q-XXX) nakłada się jako zewnętrzną warstwę na drewno nasycone pokostem i zagruntowane farbą do gruntowania. Emalie są odporne na czynniki atmosferyczne. Lepkość robocza do nanoszenia pędzlem wynosi 70-100 s, do natrysku – 25-30 s. Do rozcieńczania stosuje się benzynę do lakierów.

– 4. Emalie olejno-żywiczne do podłóg (2262-000- -XXX) stosuje się jako jedną lub dwie zewnętrzne warstwy na podłogi sosnowe nasycone pokostem i zagruntowane farbą do gruntowania. Emalie dają powłoki twarde, o dobrej przyczepności, odporne na ścieranie, na działanie wody i alkaliów. Do rozcieńczania stosuje się benzynę do lakierów. Emalie nanosi się pędzlem.

– 5. Emalie olejno-żywiczne wodoodporne (2263- -000-XXX) stosuje się na drewno nasycone pokostem i zagruntowane farbą do gruntowania. Emalie nakłada się pędzlem w trzech warstwach: pierwszą o lepkości 70-100 s, drugą i trzecią – o lepkości 90-130 s. Emalię rozcieńcza się beznyną do lakierów. Stosuje się do obiektów narażonych na okresowe działanie wody.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>