Schemat nakładania lakieru poliestrowego

Schemat nakładania lakieru poliestrowego, utwardzania promieniami UV i uszlachetniania powłoki przedstawiono na rys. 102 (wg technologii stosowanej w NRD). Po wstępnej obróbce płyty płaskie podlegają oczyszczeniu, wygładzeniu na szczotkarce 1 i przechodzą na przenośniku do walców lakierniczych 2, na których zostaje nałożona pierwsza warstwa lakieru poliestrowego, ilość nakładanego lakieru podkładowego wynosi 20-50 g/m2. Lakier jest dokładnie wwałkowany w powierzchnię w celu równomiernego rozprowadzenia. Od dokładnego nałożenia podkładu zależy jakość powłoki. Po nałożeniu lakieru następuje utwardzanie w tunelu 3, w którym znajdują się wysokoprężne lampy rtęciowe. Czas utwardzania wynosi 30 s, po czym zostaje nałożona zasadnicza warstwa lakieru na polewarce 4. Na polewarce nanosi się 400-500 g lakieru na 1 m2.

Żywica nanoszona na polewarce zawiera dodatki: aktywatora i styrenu oraz nieznaczne ilości parafiny i wysokodyspersyjnego kwasu krzemowego, który zapewnia tiksotropowe właściwości lakieru. Dodatek parafiny bywa nieco większy niż w przypadku konwencjonalnej żywicy poliestrowej i wynosi 0,1-0,15%, dodatek styrenu zaś więcej niż 15%. Po naniesieniu lakieru następuje odparowanie w strefie 5 w czasie ok. 3 min. W strefie odparowania i utwardzania prędkość przenośnika wynosi ok. 4 m/min. Za strefą odparowania występują dwie strefy utwardzania, najpierw lampami niskoprężnymi 6, a następnie lampami wysokoprężnymi 7. Czas utwardzania w strefie niskoprężnej wynosi ok. 120 s, a w wysokoprężnej ok. 40-60 s. Po utwardzeniu elementy mogą przejść bezpośrednio do szlifowania na urządzeniu 8 i następnie do polerowania na urządzeniu 9. .

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>