Układ wentylacyjny

Ściany wyciągowe składają się z trzech zasadniczych zespołów: korpusu i obudowy, układu wentylacyjnego, układu wodnego. Na dole konstrukcji ściany znajduje się spawany, metalowy zbiornik wody, zagłębiony w podłodze pomieszczenia. Na zbiorniku tym jest zmontowany korpus składający się z obudowanej ramy i ośmiu separatorów. W przedniej ścianie korpusu jest wmontowany zbiornik przelewu wody, zadaniem którego jest wyrównanie ruchu wody tak, aby spływając po blachach dawała równomiernej grubości warstwę. Zarówno zbiornik wodny, jak i zbiornik wyrównawczy wchodzą do układu wodnego. Do układu wodnego należą poza tym pompa wodna powodująca obieg wody i zraszanie ścian, kolektor z dyszami wytwarzającymi strefę intensywnego zwilżania, przewody rurowe, filtry, zawory itp.

Układ wentylacyjny stanowi zespół części i urządzeń do wywtorze- nia ruchu powietrza w pobliżu ściany, tak aby powietrze zanieczyszczone w strefie natryskiwania było szybko usuwane na zewnątrz. Do zespołu urządzeń należą dwa wentylatory z odpowiednimi przewodami zasysającymi i wydalającymi zanieczyszczone powietrze. Omawiana ściana wyciągowa jest przedstawiona na rys. 48.

Charakterystyka omawianej ściany przedstawia się następująco: wymiary gabarytowe, cm 375X345X230 wymiary przestrzeni roboczej, cm wysokość 180 szerokość 300 ilość wydalanego powietrza, m3/h 9100 średnia ilość wody odpływającej, l/h 54 łączna moc silników, kW 8,4 pojemność zbiornika wody, m3 1,1 masa urządzenia, kg 2200

Przykład włączenia ściany wyciągowej typu DWSWA-30 do linii lakierowania natryskowego przedstawiono na rys. 49. Linia lakierowania natryskowego służy głównie do lakierowania natryskowego wąskich płaszczyzn elementów meblowych lakierem nitrocelulozowym lub poliestrowym. W skład linii poza ścianą wyciągową wchodzi suszarnia i przenośnik łańcuchowy z odpowiednimi zaczepami oraz kompletem wózków, na których są układane lakierowane elementy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>