Alkohol butylowy (butanol)

Alkohol etylowy powoduje podniecenie i podrażnienie układu nerwowego, zaburzenia koordynacji nerwowo-mięśniowej. Przewlekłe zatrucia powodują nieżyt błon śluzowych gardła i żołądka, zmiany w wątrobie prowadzące do marskości, schorzenia nerek, miażdżycę tętnic, powiększenie serca. Działanie toksyczne alkoholu etylowego w porównaniu z wyżej opisanymi jest nieznaczne.

Alkohol butylowy (butanol) wykazuje słabe działanie toksyczne. Benzyna działa narkotycznie, poraża układ nerwowy i ośrodek oddechowy. Nasycenie i zatrucie organizmu parami benzyny zachodzi bardzo szybko. Zatrucie przewlekłe objawia się osłabieniem mięśni, zaburzeniami nerwowymi, ociężałością, zmęczeniem, drażliwością, spadkiem wagi, niedokrwistością itp. Przy zatruciach ostrych występują zawroty i bóle głowy, podniecenie i utrata przytomności, bicie serca, suchość w jamie ustnej. Poza tym działanie benzyny na skórę może powodować wypryski oraz zapalenie. Działanie par benzyny o stężeniu 30-40 mg/dm3 w ciągu 0,5-1 godz. może spowodować śmierć.

Benzen w zasadzie nie powinien być stosowany do wyrobów lakierowych. Jest on silną trucizną. Poraża głównie układ nerwowy. Przy dużych stężeniach może powodować natychmiastową śmierć. Jest wchłaniany nawet przez nieuszkodzoną skórę. Należy unikać używania benzenu w lakiernictwie do jakichkolwiek celów.

Octany. Pary octanów działają drażniąco na błony śluzowe oczu i dróg oddechowych oraz narkotycznie na cały organizm.

Octan amyluw dużych stężeniach powoduje zawroty głowy, przyspieszenie tętna, szum w uszach, drżenie, nudność, utratę łaknienia, uczucia gorąca. Przy działaniu na skórę powoduje stany zapalne i wypryski.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>