Metoda natrysku pneumatycznego na zimno

Metoda natryskowa w porównaniu z ręcznymi metodami nanoszenia materiałów powłokowych ma wiele zalet, jak np. skraca czas nanoszenia materiału, pozwala na uzyskanie lepszych efektów dekoracyjnych, na lepsze rozlanie lakieru, na bardziej równomierne naniesienie itp., a poza tym pozwala na zmechanizowanie procesu wykańczania, a nawet na wprowadzenie pistoletów natryskowych działających automatycznie, ustawionych w jednej linii w odpowiednich odstępach, pod którymi przesuwa się na przenośniku wykańczany element. Wadą tej metody są duże, sięgające do 30% dla dużych płaskich powierzchni i do 70% dla wyrobów szkieletowych, straty materiałów lakierniczych.

Metoda natryskowa nadaje się w zasadzie do wszystkich znanych i stosowanych do wykańczania drewna materiałów lakierniczych. Kompletne urządzenie do wykonywania powłok metodą natryskową składa się z następujących elementów: pistoletów natryskowych, sprężarek, zbiorników do farby lub lakieru i kabin natryskowych, zespołu przewodów do materiału lakierniczego oraz zespołu przewodów do sprężonego powietrza lub całej instalacji sprężonego powietrza.

Pistolety natryskowe. Pistolet natryskowy stanowi w tej metodzie najważnejsze narzędzie pracy. Od jakości wykonania pistoletu, od jego konstrukcji i działania zależy w największym stopniu końcowy efekt malowania lub lakierowania. Każdy pistolet natryskowy składa się z trzech zasadniczych zespołów współdziałających i połączonych ze sobą, tj, korpusu, głowicy i mechanizmu spustowego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>