Sprężarka WAN-C

Przy pracach zużywających duże ilości materiału pojemność zbiornika może dochodzić do 200 I. Zbiorniki takie ponadto są wyposażone w filtry do filtrowania materiału podawanego do pistoletów. Jest to konieczne do sprawnego działania pistoletów. W niektórych przypadkach stosuje się zespół dwóch zbiorników w ceiu zapewnienia pracy ciągłej. Podczas, gdy jeden zbiornik jest włączony do pracy, drugi jest myty, bądź uzupełnia się w nim zapas materiału. Po wyczerpaniu materiału w pierwszym zbiorniku do pracy włącza się drugi zbiornik. System dwóch zbiorników stosuje się szczególnie przy zasilaniu obiegowym.

więcej

Płyty wiórowe i paździerzowe

Płyty spełniające wyżej omówione wymagania oraz zgodne z normami w innych parametrach po oklejeniu lub fornirowaniu mogą być poddawane wykańczaniu kryjącemu lub przezroczystemu, tj. malowaniu lub lakierowaniu w przypadku nawet bardzo dużych wymagań odnośnie jakości wykończenia,

więcej

Wypalanie

W praktyce wykańczania wyrobów z drewna dość często stosuje się zdobienie powierzchni wyrobów metodą wypalania. W wyniku wypalania powierzchnia drewna, w zależności od metody, uzyskuje mniej lub bardziej złożony rysunek. Rysunek uzyskany w wyniku wypalania składa się z części drewna przypalonego na kolor od jasno do ciemnobrązowego i drewna nie przypalonego, o naturalnym zabarwieniu, jl Wypalanie przeprowadza się kilku metodami, a mianowicie:

więcej

Rozcieńczalniki i utwardzacze

Rozcieńczalniki. Zgodnie z PN-63/C-0/700 rozcieńczalnik jest to mieszanina rozpuszczalników lub rozpuszczalników i rozcieńczaczy stosowana do rozcieńczania gotowych wyrobów lakierowych w celu doprowadzenia ich do wymaganej lepkości roboczej.

więcej

Pistolety dwuskładnikowe

Jedną z odmian pistoletów pneumatycznych jest pistolet specjalny, przeznaczony do nanoszenia lakierów dwuskładnikowych, głównie poliestrowych. Lakier poliestrowy po zmieszaniu wszystkich składników ma bardzo ograniczoną żywotność, po czym ulega zżelowaniu. Przy użyciu pistoletów zwykłych całą ilość przygotowanej mieszanki należy zużyć w krótkim czasie. Jest to w pracy bardzo niewygodne i dlatego opracowano nową konstrukcję pistoletu natryskowego, w którym poszczególne składniki wywołujące reakcję łączą się ze sobą w odpowiednich proporcjach dopiero po wyjściu z dyszy pistoletu. Pistolet taki przedstawiono na rys. 40. Zasada działania tego pistoletu jest podobna do działania zwykłych pistoletów pneumatycznych. Powietrze do pistoletu dopływa również przez króciec rękojeści. Składniki lakieru dopływają dwoma przewodami podłączonymi od spodu do pistoletu w pobliżu głowicy z dwóch odpowiednio dobranych naczyń, które mogą być zawieszone na równym poziomie w pobliżu pracownika, powyżej poziomu pistoletu.

więcej

Mazerowanie

Mazerowanie, nazywane także fladrowaniem, jest to jedna ze starszych metod imitacji oklein szlachetnych. Fladrowanie wykonuje się ręcznie i z tego względu nadaje się do stosowania w małych zakładach iub warsztatach rzemieślniczych.

więcej

Ketonox

Ketonox – wodoronadtlenek metyloetyloketonu, pasta HCH – nadtlenek cykloheksanonu. Jako przyspieszacz jest stosowany przeważnie roztwór naftenianu kobaltu w styrenie. Właściwe utwardzenie zachodzi tylko bez dostępu tlenu z powietrza i w tym celu jest wprowadzana do lakieru parafina, która wypływając na powierzchnię izoluje powłokę do dostępu tlenu. Katalizator i przyspieszacz połączone bezpośrednio tworzą razem mieszaninę wybuchową i dlatego muszą być łączone pośrednio. W tym celu przyspieszacz najpierw miesza się z jedną częścią lakieru, a katalizator z drugą, co nie nastręcza żadnych trudności przy metodzie dwugłowicowego polewania. Wtedy z jednej głowicy wylewa się lakier z katalizatorem, a z drugiej lakier z przyspieszaczem.

więcej

Najważniejsza część pistoletu natryskowego

Pistolety ze zbiorniczkami umieszczonymi na pistolecie wymagają częstych przerw w pracy z powodu ich malej pojemności (0,7-1,0 I). Pojemność zbiorników umieszczanych oddzielnie dochodzi do ok. 40-200 I i takie pistolety bez przerwy mogą pracować długo, aż do wyczerpania całego zapasu materiału. Rodzaje pistoletów natryskowych w zależności od sposobu ich zasilania materiałami lakierniczymi przedstawiono na rys. 39.

więcej

Alkohol amylowy i metylowy

Sprawa przestrzegania przytoczonych najwyższych dopuszczalnych stężeń jest niezmiernie ważna, gdyż wykazane substancje lakiernicze mogą powodować najróżniejsze objawy i schorzenia, a mianowicie

więcej

Malowanie mebli kuchennych – kontynuacja

Przygotowanie materiałów polega na usunięciu kożucha, wymieszaniu pigmentu i doprowadzeniu do odpowiedniej temperatury oraz lepkości roboczej: farba emulsyjna 20-30 s szpachlówka ftalowa 30-40 s ok. 60 s do polewania 25-30 s emalia ftalowa półmatowa ok. 60 s emalia ftalowa modyfikowana 50-60 s farba olejna i ftalowa 25-30 s Do podłoża z płyty pilśniowej można stosować następujący proces nanoszenia materiałów:

więcej