Zasada nanoszenia materiałów pędzlem

Zarówno przykładanie na początku, jak i odejmowanie wygładzi- ka powinno odbywać się stopniowo. Przy powierzchniach pionowych malowanie lub lakierowanie pędzlem powinno zaczynać się od góry i kończyć na dole wyrobu, W ten sposób unika się zacieków i uzyskuje bardziej równomierne pokrycie powierzchni.

więcej

Etyloglikol

Duże stężenie par może wywołać zmiany w nerkach. Poza tym występuje podrażnienie górnych dróg oddechowych, drapanie w gardle, łzawienie, lekkie oszołomienie. Cykloheksanon działa drażniqco na błony śluzowe nosa, gardła i oczu. Parowanie jego jest małe z powodu wysokiej temperatury wrzenia.

więcej

Typy suszarek

Bardziej istotny wpływ na szybkość suszenia powłok wywiera ruch powietrza i jego temperatura. Wpływ tych czynników jest różny na różne rodzaje powłok. Najlepsze efekty uzyskuje się przeważnie przy jednoczesnym umiejętnym stosowaniu obu czynników. W praktyce stosuje się podmuch gorącego powietrza wokół suszonych elementów lub przedmio- nie przekroczyć 50°/

więcej

Pistolet

– 2 głowice wymienne o średnicy, mm 60, 100 obroty głowic, obr/min 2800

– 2 dysze wymienne o średnicy otworu, mm 0,7, 1,0 wydajność pistoletu, l/h dysza 0,7 mm, głowica 60 mm do 5 dysza 1,0 mm, głowica 100 mm do 12 napięcie zasilania, V 24 maksymalne ciśnienie materiału, at 2,0 długość całkowita pistoletu, mm 530 masa pistoletu, kg 1,7

więcej

Asortymenty krajowych farb i emalii olejnych i olejno-żywlcznych

– 1. Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowa- n i a (2129-561-XXX) nakłada się jako pierwszą warstwę na drewno po uprzednim jego nasyceniu pokostem. Farbę rozcieńcza się benzyną do lakierów do lepkości 70-100 s przy malowaniu pędzlem i 25-30 s przy zastosowaniu natrysku.

więcej

Lakierowanie metodą natryskową

Przy natryskowym lakierowaniu lakierem poliestrowym przygotowanie powierzchni drewna, utwardzanie lakieru oraz uszlachetnianie powłoki jest takie same, jak przy lakierowaniu przez polewanie. Omówienia wymaga więc tylko przygotowanie lakieru i technika nanoszenia.

więcej

Konserwowanie powłok – preparaty

Grupa ta obejmuje głównie materiały przeznaczone do konserwacji powłok wykończeniowych.

– 1. Płyn polerski Polistat jest wodną emulsją oleju silikonowego zmieszanego z rozpuszczalnikiem – terpentyną. Dzięki obecności oleju silikonowego płyn roztarty na powłoce ma właściwości odpychania kurzu i wody, która nie zwilża powierzchni potartej płynem, a zbjera się na niej w duże krople, które łatwo spływają. Warstewka oleju silikonowego poza tym powoduje brak przyczepności do powłoki różnych materiałów, jak smoła, kleje, itp. Polistat uodpornia powłoki na działanie wpływów atmosferycznych i opóźnia ich procesy starzenia, a poza tym poprawia ich połysk. Bywa także stosowany do polerowania powłok jako dodatek do pasty HN3 w ilości 10-15% lub samodzielnie w końcowej fazie polerowania. Do polerowania i w gospodarstwie domowym stosuje się jako produkt fabryczny lub po rozcieńczeniu wodą w stosunku 2 : 1 lub 1 : 1. Nadaje się do polerowania powłok poliestrowych, nitrocelulozowych, poliuretanowych itp.

więcej

Inkrustacja

Inkrustacją nazywamy technikę zdobienia polegającą na wykładaniu powierzchni zdobionego przedmiotu (w tym również drewnianego) innymi materiałami, jak np. kość słoniowa, masa perłowa, metale kolorowe, stal itp., w postaci różnych fantazyjnych wzorów ornamentalnych. Zdobienie inkrustacją stosuje się przy wykonywaniu mebli stylowych i galanterii drzewnej, jak talerze drewniane, kasetki itp. W zależności od rodzaju stosowanych do inkrustacji materiałów elementy ornamentu wkleja się w drewniane podłoże po uprzednim wykonaniu wgłębienia lub wciska się po wykonaniu nakłócia lub szczeliny.

więcej

Wysokoprężne lampy rtęciowe

Zasadniczym elementem lampy jest rura wyładowcza ze szkła kwarcowego o średnicy ok. 12 mm, odporna na wysoką temperaturę i ciśnienie. Wewnątrz rury znajdują się pary rtęci, które po wzbudzeniu emitują promieniowanie UV. Udział promieniowania UV wynosi zaledwie 7% przy długości fali 0,36 pm. Lampy wymagają chłodzenia powietrzem. Moc lamp wynosi od 2000 do 5000 W, co gwarantuje ich dużą skuteczność działania. Optymalna skuteczność działania lampy występuje przy temperaturze zewnętrznej rury ok. 700°C, a otaczającego powietrza ok. 400°C. Lampy są wbudowane do specjalnych opraw w kształcie skrzynek. Lampy stosuje się do właściwego utwardzania powłok z lakierów poliestrowych po wstępnym okresie odparowania, odpowietrzenia i zżelowania oraz do szpachlówek poliestrowych. W energii emitowanej przez lampy duży udział stanowi promieniowanie podczerwone.

więcej

Czyszczenie maszyny

Głowice mogą mieć automatyczną regulację ilości wypływającego lakieru niezależnie od prędkości posuwu. W układzie krążenia lakieru (zbiornik, pompa, przewody, filtr, rynna odpływowa) z powodzeniem rozwiązano sprawę zapobiegania burzeniu się lakieru. Zbiorniki lakieru są łatwo przemieszczalne i łatwo odłączane, co ułatwia wymianę i mycie.

więcej