Imitacja metodq drukowania – kontynuacja

Okleiny przeznaczone do nadruku poddaje się tylko trzykrotnemu oszlifowaniu, najpierw papierem nr 100 w poprzek włókien, a następnie po odpyleniu nr 120 i 200 wzdłuż włókien. Po dokładnym odpyleniu powierzchnia jest gotowa do drukowania.

więcej

Asortyment farb emulsyjnych

– 1. Farby emulsyjne nawierzchniowe do gruntowania UIC nr 18 (6120-123-890 lub 6120-123-250), szara średnia i czerwona tlenkowa, są przeznaczone do malowania drewna nasyconego pokostem jako pierwsza warstwa pod farby nawierzchniowe emulsyjne lub ftalowe. Nanosi się je pędzlem, wątkiem lub przez natrysk po rozcieńczeniu wodą wodociągową. Farba daje powtoki o dobrej przyczepności do podłoża, porowate i odporne na ścieranie. Farba stanowi zawiesinę pigmentów i obciążników w roztworze zdyspergowanej żywicy polioctanowinylowej.

więcej

Asortyment lakierów nitrocelulozowych cz. II

– 4. Lakier nitrocelulozowy caponowy bezbarwny (4111-268-000) jest uplastycznionym roztworem, o dużej lepkości, nitrocelulozy w estrach kwasu octowego z dodatkiem alkoholu i węglowodorów aromatycznych. Lakier odznacza się wyjqtkowq w!aściwościq – po naniesieniu nie zmienia naturalnego zabarwienia drewna. Stosuje się go szczególnie przy jasnych odcieniach drewna jako warstwę zabezpieczajqcq pod inne lakiery celulozowe, a nawet pod Chemolak, Chemosil itp. Bardzo dobre efekty uzyskuje się przy wykańczaniu drewna dębowego bielonego, a także przy wykańczaniu posadzek. Parametry nanoszenia i rozcieńczania sq takie same, jak dla lakieru ogólnego stosowania, Lakier jest przeznaczony zasadniczo do lakierowania wyrobów metalowych.

więcej

Urzqdzenia do wykańczania przez zanurzenie

Urządzenie do wykańczania metodą zanurzania drobnych elementów drewnianych (2) czesnie następuje obciekanie dzięki dostosowaniu szybkości wynurzania do lepkości lakieru. Urządzenie takie przedstawiono na rys. 69.

więcej

Malowanie farbami i emaliami nitrocelulozowymi

Emalie i farby nitrocelulozowe stosuje się do malowania takich przedmiotów z drewna, jak meble, zabawki, galanteria drzewna itp., pod warunkiem, że nie będą one narażone na działanie wpływów atmosferycznych, a szczególnie deszczu, bowiem nadmierne, wtórne nawilżenie malowanego drewna powoduje pękanie i odpadanie powłok. Stosowanie materiałów nitrocelulozowych jest dość pracochłonne, wymaga wielu operacji, dużej higieny w pracy oraz higieny pomieszczeń wykończeniowych, a także bardzo starannego przestrzegania technologicznego procesu malowania. Jest ono jednak opłacalne i nadal stosowane, gdyż daje powłoki o pięknym wyglądzie, równe i gładkie, o różnym stopniu połysku.

więcej

Schematy procesów technologicznych lakierowania i malowania cz. II

Od jakości przygotowania materiałów w dużym stopniu zależy jakość powłoki. Chodzi o właściwą lepkość, wymieszanie, ogrzanie, filtrowanie, a nawet pęcherzenie itp. Wpływ przygotowania podłoża na jakość powłoki jest również bardzo istotny. Od właściwego przygotowania podłoża zależy przyczepność powłoki, wygląd zewnętrzny, równomierna grubość powłoki itp.

więcej

Prowadzenie i dociskanie taśmy ściernej

Części i zespoły maszyn do szlifowania. Prawidłowy proces szlifowania zależy od szeregu urządzeń i części maszyn do szlifowania. Należą tu zespoły prowadzące i dociskające taśmę ścierną do obrabianej powierzchni oraz zespoły prowadzące obrabiany element i zespoły oczyszczające obrabianą powierzchnię.

więcej

Nanoszenie przez polewanie cz. III

Lakier przed wlaniem do zbiornika należy doprowadzić do odpowiedniej lepkości. Lepkość lakieru wpływa nie tylko na grubość nanoszonej powłoki, lecz także i na ewentualne powstawanie pęcherzy. Pęcherze powstają wskutek pienienia się lakieru od ciągłego pompowania i krążenia oraz zmian lepkości w czasie lakierowania, a także wskutek tego, że powietrze zawarte w porach drewna pod wpływem nalewanego lakieru ulega najpierw ściśnięciu, a następnie rozprężeniu. Lepkość powinna być kontrolowana i korygowana w czasie pracy polewarki.

więcej

Powłoki ochronne z Preglasu

Przy naprasowywaniu stosuje się następujące parametry: nacisk jednostkowy 9-11 kG/cm2 temperatura prasowania 150-20CPC czas prasowania zależnie od temperatury 40 s do 5 min Przy prasowaniu stosuje się specjalne przekładki jako oprzyrządowanie i wyposażenie prasy. Po wyjęciu z prasy płyty z naprasowaną powłoką wykończeniową podlegają sezonowaniu w ciągu 24 godz.

więcej

Standopal HSK

Paski Standopal oparte na żywicy melaminowej charakteryzują się dużą odpornością powierzchni na działanie licznych chemikaliów. Rozróżnia się 2 typy pasków. Standopal KL o powierzchni jedwab i stomatowej do naklejania klejami mocznikowymi i poliwinylowymi. Lewa strona jest szlifowana. Wzory różne, zarówno z rysunkiem, jak też i inne.

więcej