Urzqdzenia do wykańczania przez zanurzenie

Urządzenie do wykańczania metodą zanurzania drobnych elementów drewnianych (2) czesnie następuje obciekanie dzięki dostosowaniu szybkości wynurzania do lepkości lakieru. Urządzenie takie przedstawiono na rys. 69.

Schemat kolejności ręcznego zanurzania dużych podzespołów stolarki okiennej przedstawiono na rys. 70. Podzespoły po zanurzeniu wyjmuje się z wanny i zawiesza na specjalnym przenośniku do obcieknię- cia i suszenia. Na przenośniku podzespoły zawiesza się w ten sposób, aby przekątna była prostopadła do podłogi. Ewentualny nadmiar materiału lakierniczego zbierający się w dolnym rogu podzespołu po pewnym czasie usuwa się pędzlem i wyrównuje, co zapobiega tworzeniu się zacieków.

Przykład półzmechanizowanego urządzenia do zanurzania wg informacji ofertowej BPiKDPD przedstawiono na rys. 71. Elementy z płytą po zanurzeniu i wyjęciu zawiesza się na przenośniku suszarni tub na odpowiednich stojakach do suszenia w warunkach otoczenia.

Urzqdzenia do wykańczania przez zanurzenie mogq być całkowicie zmechanizowane i hermetycznie zamknięte, a obsługa takiego urządzenia sprowadza się tylko do obserwacji i kontroli prawidłowości działania. Schemat takiego urzqdzenia przedstawia rys. 72, Urządzenie uruchamia się w sposób następujący: Przygotowane elementy zamocowane na specjalnych płytach zawiesza się na przenośniku w określonych odstępach, po czym napełnia się zbiornik lakierem do określonego poziomu. Napełnia się także zbiornik zapasowy, po czym ustala krotność zanurzania elementów w lakierze, czyli program lakierowania następnie nastawia się prędkość przenośnika i uruchamia urządzenie, po czym zamyka się je hermetycznie. Urządzenie po wykonaniu programu zatrzymuje się. W czasie lakierowania w miarę ubywania ze zbiornika lakieru jego ilość jest uzupełniana automatycznie ze zbiornika zapasowego. Oba zbiorniki tworzą zespół naczyń połączonych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>