Malowanie farbami i emaliami nitrocelulozowymi

Emalie i farby nitrocelulozowe stosuje się do malowania takich przedmiotów z drewna, jak meble, zabawki, galanteria drzewna itp., pod warunkiem, że nie będą one narażone na działanie wpływów atmosferycznych, a szczególnie deszczu, bowiem nadmierne, wtórne nawilżenie malowanego drewna powoduje pękanie i odpadanie powłok. Stosowanie materiałów nitrocelulozowych jest dość pracochłonne, wymaga wielu operacji, dużej higieny w pracy oraz higieny pomieszczeń wykończeniowych, a także bardzo starannego przestrzegania technologicznego procesu malowania. Jest ono jednak opłacalne i nadal stosowane, gdyż daje powłoki o pięknym wyglądzie, równe i gładkie, o różnym stopniu połysku.

Technologiczny proces malowania farbami i emaliami może mieć różny przebieg w zależności od wymagań stawianych wykańczaniu, co do stopnia zabezpieczenia i uszlachetnienia powłoki oraz od wykańczanego podłoża.

Do malowania farbami i emaliami mogą być stosowane wyłącznie materiały nitrocelulozowe, olejne i nitrocelulozowe bez międzywarstwy oraz olejne i nitrocelulozowe z międzywarstwą, a także malowanie na podłożu folii do gruntowania. W zależności od stosowanych materiałów zostaną omówione trzy warianty malowania materiałami nitrocelulozowymi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>