Podłoże dla folii Letron

Folia występuje w rulonach o szerokości wg życzeń odbiorcy, przeważnie 128-220 cm. Rulon może zawierać 350-400 albo 800-1000 m. Folia Letron ma okres gwarancji 3 miesiące, a może być stosowana w ciągu 6 miesięcy przy przechowywaniu jej w pomieszczeniu o wilgotności 60-70% w temp. 10-20°C. Podłożem dla folii Letron są:

– 1) płyty pil śniowe po usunięciu warstwy parafiny,

– 2) płyty wiórowe i paździerzowe o uszlachetnionej powierzchni.

Nie nadają się płyty stolarskie o wilgotności 8-10% bez podokleiny. Do naklejania folii Letron na podłoże stosuje się kleje syntetyczne kondensacyjne lub polimeryzacyjne, np. mocznikowe czy poliwinylowe. Nanosi się je na podłoże w ilości 80-100 g/m2 za pomocą walców kleją rskich. Naklejanie folii na podłoże przebiega w zasadzie na gorąco w prasach półkowych, a dla folii Letron 881 – na walcowych.

Folie dekoracyjne po naklejeniu na podłoże są lakierowane lakierami nitrocelulozowymi lub poliestrowymi. Producent folii nie robi żadnych zastrzeżeń odnośnie niewystarczającej przyczepności lakieru, a odwrotnie mówi się o bardzo dobrej przyczepności lakierów, szczególnie poliestrowych.

Folie podkładowe {do gruntowania) po naklejeniu są dwukrotnie szlifowane. Dokładność szlifowania zależy od rodzaju końcowego wykończenia, np. pierwsze szlifowanie papierem nr 180, a drugie – nr 220. Przy naklejaniu folii, tak jak przy naklejaniu oklein, występują naprężenia i dlatego prawą i lewą stronę płyty należy oklejać jednocześnie materiałami równoważącymi naprężenia,

Do oklejania boków płyt oklejanych foliami stosuje się cienkie laminaty melaminowo-mocznikowe o identycznym rysunku i zabarwieniu jak folie. Przy stosowaniu folii dekoracyjnych należy ściśle przestrzegać podanych przez producenta parametrów klejenia i lakierowania, szczególnie w odniesieniu do ilości i receptury nakładanego kleju, czasu i ciśnienia prasowania, składu, jakości i ilości nanoszonego lakieru. Jest to szczególnie ważne przy naklejaniu jasnych odcieni folii, w celu zachowania jednolitej barwy. Na te czynniki mniej czułe są ciemne kolory folii.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>