Alkohol amylowy i metylowy

Sprawa przestrzegania przytoczonych najwyższych dopuszczalnych stężeń jest niezmiernie ważna, gdyż wykazane substancje lakiernicze mogą powodować najróżniejsze objawy i schorzenia, a mianowicie

Aceton działa narkotyzująco. Wchłaniany w postaci par przez drogi oddechowe częściowo ulega utlenianiu. Zatrucia przewlekłe objawiają się zmianami w górnych drogach oddechowych, niedokrwistością, zapaleniem spojówek. Przy zatruciach ostrych następuje podrażnienie jamy nosowo-gardzielowej i oczu, łzawienie, krótkotrwałe omdlenia, bóle głowy.

Alkohole wykazują działanie narkotyczne, które zwiększa się ze wzrostem masy cząsteczkowej. Pary alkoholi są łatwo rozpuszczalne w wodzie i we krwi, co powoduje, że ich adsorbcja trwa długo, a wydzielanie przez płuca następuje bardzo wolno. Alkohole w organizmie ulegają całkowitemu utlenieniu aż do dwutlenku węgla i wody, jak np. alkohol etylowy, propylowy i butylowy, bądź niecałkowitemu utlenieniu, jak np. alkohol metylowy utleniający się do aldehydu i kwasu mrówkowego, których toksyczność jest znacznie większa niż toksyczność alkoholu metylowego.

Alkohol amylowy poza działaniem narkotycznym wykazuje znaczną toksyczność oraz silne właściwości drażniące. Przy dużym stężeniu par następuje podrażnienie oczu, dróg oddechowych, bóle i zawroty głowy, nudności, biegunka oraz majaczenie, podwójne widzenie, głuchota itp. Długotrwałe działanie może ponadto powodować bezsenność, pobudliwość nerwową, utratę pamięci.

Alkohol metylowy powoduje podrażnienie dróg oddechowych I błon śluzowych, spojówek oraz bóle głowy, szum w uszach, zapalenie nerwów i zaburzenia wzrokowe. Przy dawkach doustnych następują nudności, bóle głowy, biegunka, ciężkie zatrucia, ślepota, a nawet śmierć.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>