Ketonox

Ketonox – wodoronadtlenek metyloetyloketonu, pasta HCH – nadtlenek cykloheksanonu. Jako przyspieszacz jest stosowany przeważnie roztwór naftenianu kobaltu w styrenie. Właściwe utwardzenie zachodzi tylko bez dostępu tlenu z powietrza i w tym celu jest wprowadzana do lakieru parafina, która wypływając na powierzchnię izoluje powłokę do dostępu tlenu. Katalizator i przyspieszacz połączone bezpośrednio tworzą razem mieszaninę wybuchową i dlatego muszą być łączone pośrednio. W tym celu przyspieszacz najpierw miesza się z jedną częścią lakieru, a katalizator z drugą, co nie nastręcza żadnych trudności przy metodzie dwugłowicowego polewania. Wtedy z jednej głowicy wylewa się lakier z katalizatorem, a z drugiej lakier z przyspieszaczem.

Z tego powodu bywa stosowana również inna metoda lakierowania z tzw, gruntem reaktywnym. Przy tej metodzie na lakierowaną powierzchnię najpierw nanosi się grunt reaktywny, np. roztwór nadtlenku cykloheksanonu w octanie etylu, a następnie w odstępie czasu ok. 16- -20 min lakier poliestrowy z przyspieszaczem. Grunt reaktywny może być nanoszony polewarkami, natryskiem, a nawet walcami lakierniczymi. Przy lepkości ok. 80 s na walcach można nanosić tylko 40-80 g/m2.

Należy zwrócić uwagę, że dla dobrego przeprowadzenia prac lakierniczych jest wymagana odpowiednia jakość i czystość poszczególnych składników lakieru. Nawet sprawa jakości parafiny stosowanej w lakierze nie jest bez znaczenia. Ma ona istotny wpływ na proces utwardzania lakieru. Na przykład firma BASF z RFN stosuje dwa rodzaje parafiny o dużej czystości i temperaturze mięknienia 50/52 i 60/62°C. Parafinę pierwszą stosuje się w okresie zimowym, przy utwardzaniu lakieru w normalnych warunkach klimatycznych i przy lakierowaniu z gruntem reaktywnym. Parafinę drugą stosuje się w okresie letnim i przy utwardzaniu lakieru w temperaturze podwyższonej (30-35°C).

Lakiery poliestrowe są wrażliwe na działanie fenolu i jego pochodnych, które zakłócają ich proces utwardzania. Dlatego nie należy ich stosować na pewne gatunki drewna egzotycznego (palisander, man- sonia, teak, makore), które te związki zawierają. W takich przypadkach należy przeprowadzić próbę utwardzania lub stosować odpowiedni grunt izolujący, np. poliuretanowy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>