Najważniejsza część pistoletu natryskowego

Pistolety ze zbiorniczkami umieszczonymi na pistolecie wymagają częstych przerw w pracy z powodu ich malej pojemności (0,7-1,0 I). Pojemność zbiorników umieszczanych oddzielnie dochodzi do ok. 40-200 I i takie pistolety bez przerwy mogą pracować długo, aż do wyczerpania całego zapasu materiału. Rodzaje pistoletów natryskowych w zależności od sposobu ich zasilania materiałami lakierniczymi przedstawiono na rys. 39.

Najważniejszą częścią pistoletu natryskowego jest zespół dyszy i iglicy. Zespół ten i precyzja jego wykonania decyduje o tym, czy rozpylenie materiału jest równe, a więc czy pistolet pracuje prawidłowo. Jakość pracy pistoletu zależy także w dużym stopniu od jego konserwacji. Tak więc pistolet powinien być przede wszystkim czysty, dokładnie umyty po każdym użyciu. Niedopuszczalne są jakiekolwiek pozostałości stwardniałego materiału lakierniczego nie tylko w przewodach, w dyszy lub na iglicy, ale i na jakiejkolwiek części pistoletu. Przy bardzo krótkich przerwach w pracy pistolet zawiesza się w kabinie na odpowiednim zaczepie, przy dłuższych należy go zanurzyć dyszą w rozpuszczalniku, a przy przerwach sięgających powyżej 3 godz. należy go przepłukać rozcieńczalnikiem lub umyć.

Zasada działania pistoletu natryskowego jest następująca: Po lekkim naciśnięciu języka spustowego do pierwszego oporu otwiera się zawór powietrzny i wtedy przez szczelinę wokół dyszy zaczyna wypływać sprężone powietrze z dużą prędkością. Pistolet oczywiście musi być podłączony wężem gumowym do instalacji sprężonego powietrza. Przez dalsze naciskanie języka spustowego, czyli po pokonaniu drugiego oporu zostaje cofnięta do tyłu iglica i wtedy otwiera się dysza, z której zaczyna wypływać lakier lub inny materiał lakierniczy. Dzięki sile ssącej materiał lakierniczy jest porywany i rozbijany na drobniutkie cząstki, które sq przenoszone i osadzane na wykańczanej powierzchni. Jakość lakierowania lub malowania zależy od prawidłowego dobrania zasadniczych parametrów natrysku, tj, lepkości lakieru i jego temperatury, ciśnienia rozpylającego powietrza, odległości pistoletu itp.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>