Monthly Archives Lipiec 2017

Inne materiały pomocnicze

Przy powierzchniowym uszlachetnianiu wyrobów z drewna mogą być stosowane dodatkowe materiały pomocnicze, Do materiałów takich można zaliczyć: Oleje – lniany lub parafinowy, stosowane jako dodatki przy poii- turowaniu.

więcej

Filtr zasysanego powietrza

Powietrze doprowadzane do pistoletów natryskowych musi spełniać odpowiednie warunki. Takie powietrze przede wszystkim musi być czyste i suche oraz mieć odpowiednią temperaturę i ciśnienie. W związku z tym każda sprężarka powinna być wyposażona w szereg urządzeń zapewniających właściwe parametry powietrza, a mianowicie: filtr zasysanego powietrza, zbiornik powietrza, manometry i regulatory ciśnienia, odwadniacz i odoliwiacz, automatyczny wyłącznik ciśnieniowy.

więcej

Blef cynkowa

Związki metali występują w wyrobach lakierniczych bądź jako sykatywy, tj, związki ołowiu, manganu, kobaltu, które powodują przyspieszenie wysychania olejów używanych w wyrobach lakierowych, bądź jako pigmenty w farbach i emaliach, które nadają tym wyrobom odpowiednią barwę i właściwości krycia malowanej powierzchni. Pierwsza grupa związków działa toksycznie na organizm ludzki, jednak nieznaczna ich zawartość w wyrobach lakierowych nie stanowi większego zagrożenia, tym bardziej, że wyroby lakierowe z dodatkiem sykatyw nie nadają się w zasadzie do natryskowego nanoszenia. Natomiast pigmenty występują w farbach i emaliach w dużych ilościach i w przypadku nanoszenia metodą natryskową lub nieprzestrzegania higieny pracy może zachodzić niebezpieczeństwo zatrucia poprzez przewód pokarmowy i drogi oddechowe. Z toksycznych pigmentów należy wymienić:

więcej

Badanie materiałów malarsko-lakierniczych i powłok cz. II

Jakość powłok wykończeniowych, niezależnie od jakości i rodzaju użytego materiału powłokowego, może być obniżona przez szereg czynników powodujących tzw. wady obróbki wkończeniowej lub wady powłok, Wady obróbki wykończeniowej są przyczyną większości reklamacji występujących w obrocie uszlachetnianych wyrobów z drewna, Na powstawanie wad wpływają czynniki związane z:

więcej

Asortyment farb i emalii nitrocelulozowych i spirytusowych

– 1. Podkłady celulozowe ogólnego stosowania (4131 – -361-XXX) w kilku kolorach (biały, szary jasny, żółty, czerwony tlenkowy) sq przeznaczone do pierwszego malowania powierzchni drewnianych. Nanosi się je metodq natryskowa po rozcieńczeniu rozcieńczalnikiem do wyrobów celulozowych ogólnego stosowania (8131-361-000) do lepkości 25-30 s. Podkłady dajq powłoki o dobrej przyczepności, elastyczne, odporne na uderzenia i o matowym połysku.

więcej