Daily Archives 07/11/2017

Lakierowanie mebli

Lakierowaniu mebli stawia się najwyższe wymagania odnośnie przygotowania podłoża, materiałów malarsko-lakierniczych, stosowanych technologii, maszyn i urządzeń, higieny całego procesu, suszenia itp. Właśnie do lakierowania mebli szczególnie jest przeznaczonych większość omawianych materiałów, maszyn i urządzeń, a także część opisanych schematów technologicznych lakierowania. Do wykańczania mebli stosuje się głównie np. lakierowanie lakierami poliestrowymi, nitrocelulozowymi, a także lakierami chemoutwardzalnymi, zarówno z połyskiem, jak też i matowym czy półmatowym. Do tego samego celu stosuje się coraz szerzej lakiery poliuretanowe, które według przewidywań w najbliższej przyszłości powinny zająć jedno z pierwszych miejsc w asortymencie materiałów przeznaczonych do lakierowania mebli, z uwagi na wysokie właściwości dekoracyjne ochronne i technologiczne uzyskiwanych powłok. Schematy lakierowania wymienionymi grupami lakierów zostały podane w poprzednich rozdziałach i nie ma konieczności ich powtarzania czy uściślania, poza wskazaniami odnośnie dokładności i staranności przeprowadzenia wszystkich czynności całego procesu wykańczania.

więcej