Daily Archives 07/08/2017

Kabiny natryskowe – kontynuacja

Kabiny natryskowe w zależności od przeznaczenia (rodzaj i wymiary wykańczanych wyrobów) mogą mieć różne wymiary i różne konstrukcje. Przeważnie kabina natryskowa stanowi komorę osłoniętą z trzech stron. Czwarta strona (ściana przednia) jest odsłonięta do wstawiania wyrobów do lakierowania i wyjmowania ich po lakierowaniu oraz jako dostęp do miejsca pracy dla lakiernika i równocześnie jako dopływ powietrza do kabiny. Ściana tylna, a niekiedy i boczne, stanowią miejsca odpływu zanieczyszczonego powietrza i za nimi w zasadzie sq umieszczone wyciągowe przewody wentylacyjne połączone z wentylatorami. Wentylatory zasysające powietrze z kabiny są zazwyczaj umieszczone u góry na konstrukcji kabiny. Wewnątrz kabiny znajduje się stół obrotowy, na którym umieszcza się natryskiwane wyroby lub elementy.

więcej

Inne materiały pomocnicze

Przy powierzchniowym uszlachetnianiu wyrobów z drewna mogą być stosowane dodatkowe materiały pomocnicze, Do materiałów takich można zaliczyć: Oleje – lniany lub parafinowy, stosowane jako dodatki przy poii- turowaniu.

więcej