Dzienne archiwum: 24 lipca 2017

ROLA UŻYTECZNEJ IDEALIZACJII

Treść rozważań Fromma spełnia rolę użytecznej idealizacji. Zawiera ona zresztą tylko pewien punkt widzenia na koncepcję człowieka, bynajmniej nie podzielany przez wszystkich. Przyjmując jednak umownie, że koncepcja ta jest koncepcją uniwersalną, nie możemy zapominać, że pełne jej spełnienie jest w praktyce rzadkie lub w ogóle niemożliwe. Życie ma swoje prawa, ludzie swoje ułomności, ograniczenia, wynikające z ich nawyków, ciemnoty, rodzaju zainteresowań, uzdolnień, typu kultury, jaka ich ukształtowała. Konieczność liczenia się z rzeczywistością, nadania swoim zaleceniom wartości pragmatycznej, nie zaś słuszności w ogóle, znacznie zawęża ramy obszaru rozwiązań, po którym może poruszać się seksuolog. Dlatego psychologiczne podstawy seksuologii muszą opierać się na zrębie bardziej konkretnym. Jest nim ogólny mechanizm powstawania i realizacji dążeń ludzkich, taki, na jaki możemy pozwolić sobie przy obecnym stanie wiedzy psychologicznej o motywach i emocjach człowieka. Na tyle uproszczony, aby można było nim posługiwać się, i na tyle złożony, aby nie raził dysonansem z rzeczywistymi zachowaniami człowieka.

Czytaj dalej

ROLA CZYNNIKÓW PSYCHICZNYCH W SEKSUALNOŚCI

Na dużą rolę czynników psychicznych w seksualności wskazał między innymi Stieve (1952). Udowodnił on, że ciężkie urazy psychiczne (np. oczekiwanie, przeciągające się nieraz do kilku lat, w celach śmierci za opór przeciwko hitleryzmowi) – oprócz innych uszkodzeń – doprowadzały do poważnych zmian organicznych w narządach płciowych. U młodych kobiet macica i jajniki, wskutek długotrwałego stresu związanego z oczekiwaniem na śmierć, ulegały regresji do stanu jaki spotyka się w wieku starczym. Benedetti (1973) wykazał, że doświadczenia życiowe modelują nie tylko funkcje, odruchy warunkowe, kategorie i style zachowań, lecz wpływają też na ważne struktury biologiczne. Istnieje więc wzajemny związek między uczeniem się i strukturą biologiczną, między doświadczeniem życiowym i żywą materią. Nawet system nerwowy podlega zmianie i plastycznemu formowaniu w zakresie składników morfologicznych i biochemicznych poprzez życiowe doświadczenia osobnicze. Niektórzy badacze twierdzą, że mózg jest jedynym narządem żywym, który formuje się sam pod wpływem przeżyć.

Czytaj dalej

Zobacz

Kategorie – medycyna

Zobacz