Category Wyroby

Malowanie farbami i emaliami nitrocelulozowymi

Emalie i farby nitrocelulozowe stosuje się do malowania takich przedmiotów z drewna, jak meble, zabawki, galanteria drzewna itp., pod warunkiem, że nie będą one narażone na działanie wpływów atmosferycznych, a szczególnie deszczu, bowiem nadmierne, wtórne nawilżenie malowanego drewna powoduje pękanie i odpadanie powłok. Stosowanie materiałów nitrocelulozowych jest dość pracochłonne, wymaga wielu operacji, dużej higieny w pracy oraz higieny pomieszczeń wykończeniowych, a także bardzo starannego przestrzegania technologicznego procesu malowania. Jest ono jednak opłacalne i nadal stosowane, gdyż daje powłoki o pięknym wyglądzie, równe i gładkie, o różnym stopniu połysku.

więcej

Schematy procesów technologicznych lakierowania i malowania cz. II

Od jakości przygotowania materiałów w dużym stopniu zależy jakość powłoki. Chodzi o właściwą lepkość, wymieszanie, ogrzanie, filtrowanie, a nawet pęcherzenie itp. Wpływ przygotowania podłoża na jakość powłoki jest również bardzo istotny. Od właściwego przygotowania podłoża zależy przyczepność powłoki, wygląd zewnętrzny, równomierna grubość powłoki itp.

więcej

Prowadzenie i dociskanie taśmy ściernej

Części i zespoły maszyn do szlifowania. Prawidłowy proces szlifowania zależy od szeregu urządzeń i części maszyn do szlifowania. Należą tu zespoły prowadzące i dociskające taśmę ścierną do obrabianej powierzchni oraz zespoły prowadzące obrabiany element i zespoły oczyszczające obrabianą powierzchnię.

więcej

Nanoszenie przez polewanie cz. III

Lakier przed wlaniem do zbiornika należy doprowadzić do odpowiedniej lepkości. Lepkość lakieru wpływa nie tylko na grubość nanoszonej powłoki, lecz także i na ewentualne powstawanie pęcherzy. Pęcherze powstają wskutek pienienia się lakieru od ciągłego pompowania i krążenia oraz zmian lepkości w czasie lakierowania, a także wskutek tego, że powietrze zawarte w porach drewna pod wpływem nalewanego lakieru ulega najpierw ściśnięciu, a następnie rozprężeniu. Lepkość powinna być kontrolowana i korygowana w czasie pracy polewarki.

więcej

Powłoki ochronne z Preglasu

Przy naprasowywaniu stosuje się następujące parametry: nacisk jednostkowy 9-11 kG/cm2 temperatura prasowania 150-20CPC czas prasowania zależnie od temperatury 40 s do 5 min Przy prasowaniu stosuje się specjalne przekładki jako oprzyrządowanie i wyposażenie prasy. Po wyjęciu z prasy płyty z naprasowaną powłoką wykończeniową podlegają sezonowaniu w ciągu 24 godz.

więcej

Standopal HSK

Paski Standopal oparte na żywicy melaminowej charakteryzują się dużą odpornością powierzchni na działanie licznych chemikaliów. Rozróżnia się 2 typy pasków. Standopal KL o powierzchni jedwab i stomatowej do naklejania klejami mocznikowymi i poliwinylowymi. Lewa strona jest szlifowana. Wzory różne, zarówno z rysunkiem, jak też i inne.

więcej

Sprężarka WAN-C

Przy pracach zużywających duże ilości materiału pojemność zbiornika może dochodzić do 200 I. Zbiorniki takie ponadto są wyposażone w filtry do filtrowania materiału podawanego do pistoletów. Jest to konieczne do sprawnego działania pistoletów. W niektórych przypadkach stosuje się zespół dwóch zbiorników w ceiu zapewnienia pracy ciągłej. Podczas, gdy jeden zbiornik jest włączony do pracy, drugi jest myty, bądź uzupełnia się w nim zapas materiału. Po wyczerpaniu materiału w pierwszym zbiorniku do pracy włącza się drugi zbiornik. System dwóch zbiorników stosuje się szczególnie przy zasilaniu obiegowym.

więcej

Płyty wiórowe i paździerzowe

Płyty spełniające wyżej omówione wymagania oraz zgodne z normami w innych parametrach po oklejeniu lub fornirowaniu mogą być poddawane wykańczaniu kryjącemu lub przezroczystemu, tj. malowaniu lub lakierowaniu w przypadku nawet bardzo dużych wymagań odnośnie jakości wykończenia,

więcej

Wypalanie

W praktyce wykańczania wyrobów z drewna dość często stosuje się zdobienie powierzchni wyrobów metodą wypalania. W wyniku wypalania powierzchnia drewna, w zależności od metody, uzyskuje mniej lub bardziej złożony rysunek. Rysunek uzyskany w wyniku wypalania składa się z części drewna przypalonego na kolor od jasno do ciemnobrązowego i drewna nie przypalonego, o naturalnym zabarwieniu, jl Wypalanie przeprowadza się kilku metodami, a mianowicie:

więcej

Rozcieńczalniki i utwardzacze

Rozcieńczalniki. Zgodnie z PN-63/C-0/700 rozcieńczalnik jest to mieszanina rozpuszczalników lub rozpuszczalników i rozcieńczaczy stosowana do rozcieńczania gotowych wyrobów lakierowych w celu doprowadzenia ich do wymaganej lepkości roboczej.

więcej