Category Wyroby

Typy suszarek cz. II

Suszarki tunelowe przeważnie składają się z wielu segmentów. Na całej długości suszarki wyróżnia się odcinki charakteryzujące się odmiennymi warunkami suszenia, tj. temperaturą i ruchem powietrza. Poszczególne odcinki mają często własną wentylację. Przeważnie temperatura suszenia stopniowo wzrasta w miarę oddalania się od wlotu do tunelu. Niekiedy w całym tunelu panuje jednakowa temperatura i jeden przeciwprgdowy ruch powietrza czasami poprzeczny. Tunele takie służą do dosuszania powłok przed ich dalszą obróbką (rys. 91). Suszarki tunelowe mogą być ogrzewane gorącym powietrzem albo mogą to być suszarki promiennikowe (ultrafiolet, podczerwień, promienie elektronowe). Wymagania w zakresie wentylacji i stężenia par rozpuszczalników są takie same, jak dla suszarek komorowych.

więcej

Suszenie promieniami ultrafioletowymi

Warunki suszenia. Możliwość skracania czasu utwardzania nienasyconych żywic poliestrowych ma olbrzymie znaczenie technologiczne i ekonomiczne. Szybkość utwardzania powłok poliestrowych promieniami U zależy od wielu czynników, w tym głównie od szybkości tworzenia się rodników. Aby pobudzić do reakcji zawarte w żywicy wiązania podwójn nie wystarcza sama energia promieniowania UV, lecz podobnie jak metodzie klasycznej potrzebne są aktywatory. Aktywatory w tym przypadk spełniają rolę naftenianu kobaltowego, a promieniowanie – rolę nad tlenku. Aktywatorami przy utwardzaniu powłok poliestrowych promienia mi UV są związki chemiczne zdolne do pochłaniania promieniowani o określonej długości fali i rozpadania się w wyniku tego na rodniki Rodniki zapoczątkowują reakcję, która przebiega w czterech fazach, a mianowicie:

więcej

Średnica dyszy pistoletu

W przypadku braku takich danych należy stosować następujące zasady: lepkość lakierów nitrocelulozowych i chemoutwardzalnych waha się w granicach od 16 do 35 s lepkość lakierów olejno-żywicznych 25-40 s lepkość farb i emalii 30-50 s lepkość szpachlówek i gruntoszpachlówek 30-60 s

więcej

Sposób oklejania folię samoprzylepna – kontynuacja

Do naklejania folii płyty przygotowuje się przez dokładne szlifowanie, najczęściej na szlifierkach trójwalcowych, stosując papier nr 80- -150. Folie są dostarczane w stanie niepełnego utwardzenia żywicy. Właściwych cech nabierają dopiero po pełnym utwardzeniu. Utwardzenie folii przeprowadza się bezciśnieniowa na pólkach prasy lub w specjalnych komorach. Wstępne utwardzanie folii następuje w temperaturze od 80 do 125°C, całkowite utwardzenie folii – w temperaturze powyżej 125°C.

więcej

Prace alpinistyczne to podstawa

Prace alpinistyczne to wszelkie prace na wysokościach. Nawet prace budowlane mają pewien wątek aplinistyczny. Pracami tego rodzaju są usługi naprawy budynków, mycia okien, prac związanych z renowacjami bardzo wysokich wież i tym podobnych. Do prac alpinistycznych zatrudnia się fachowców, którzy mają uprawnienaia do ich wykonywania, dobry stan zdrowia oraz specjalsityczny sprzęt. Bez tego mowy nie ma o realizacji prac alpinsitycznych w efektywny sposób...

więcej

Rozcieńczalniki cz. II

Wymienianie i charakteryzowanie wszystkich rozcieńczalników jest niecelowe, ponieważ przy charakteryzowaniu materiałów lakierniczych zawsze się podaje rodzaj rozpuszczalnika, jaki należy użyć. Do podkreślenia tego co zostało powiedziane, w tabl. 18 podano, dla przykładowo scharakteryzowanych rozcieńczalników, porównanie podstawowych właściwości, a na rys. 15 – porównanie krzywych parowania mieszaniny rozpuszczalników i rozcieńczalników w temp. 40°C w zależności od metody nanoszenia materiału lakierniczego (24),

więcej

Reduktory powietrza

Pomimo obecności filtru zasysanego powietrza do zbiornika wchodzi powietrze zawierające pewne ilości pary wodnej, poza tym czyste powietrze przechodząc przez cylinder sprężający zanieczyszcza się dodatkowo drobniutkimi kropelkami i parami oleju stosowanego do smarowania cylindra. Dlatego pomiędzy cylindrem i zbiornikiem powinien być zainstalowany odoliwiacz. Aby usunąć olej z odoliwiacza. od czasu do czasu należy u dołu odoliwiacza odkręcić kurek i spuścić zebrany tam olej. Część oleju i pary wodnej skrapla się w zbiorniku. Dlatego zbiornik powietrza w swojej najniżej położonej części powinien mieć kranik spustowy, który przy ciągłej pracy należy otwierać co 8 godz. w celu spuszczenia skroplin.

więcej

Przygotowanie roztworów barwiących

Przygotowanie roztworów barwiących polega na rozpuszczeniu odważonej wg receptury ilości składników w określonej ilości rozpuszczalnika. Wodne roztwory przygotowuje się przez rozpuszczanie barwnika lub innego środka barwiącego w gorącej wodzie (o temperaturze co najmniej 80°C), po czym roztwór studzi się do temperatury ok. 30°C, dodaje pozostałe składniki i cedzi przez gazę lub gęste sito. Przy stosowaniu jako rozpuszczalników cieczy organicznych barwniki rozpuszcza się na zimno. Większość barwników rozpuszczalnych w rozpuszczalnikach organicznych odznacza się odpornością na działanie dość powszechnie stosowanych lakierów chemoutwardzalnych.

więcej

Domy na sprzedaż w Krakowie

Kraków to miejsce piękne i historyczne. Wiele osób chce mieszkać w Krakowie i poszukuje mieszkań na sprzedaż. Można nabyć dom mały, jednopiętrowy, dwupiętrowy, z piwnicą, bez piwnicy, z poddaszem. Jakość takiego mieszkania to podstawa, niejedna osoba chce mieć dobry dom i cieszyć się jego największą jakością. Solidność mieszkania jest podstawą i na pewno warto taki dom mieć. Dzisiaj klienci dbają o domy, bo to dobre miejsca do mieszkania...

więcej

Przygotowanie powierzchni przez obrabianie gorącym walcem

Według badań Instytutu Technologii Drewna bardzo dobre przygotowanie płyt wiórowych i paździerzowych do oklejania i malowania uzyskuje się przez ich wstępną obróbkę gorącymi walcami. Obróbkę taką można stosować takie do drewna, oklein itp. Niestety takiej obróbki dotychczas się nie stosuje w przemyśle krajowym z powodu braku odpowiednich urządzeń.

więcej