Średnica dyszy pistoletu

W przypadku braku takich danych należy stosować następujące zasady: lepkość lakierów nitrocelulozowych i chemoutwardzalnych waha się w granicach od 16 do 35 s lepkość lakierów olejno-żywicznych 25-40 s lepkość farb i emalii 30-50 s lepkość szpachlówek i gruntoszpachlówek 30-60 s

Średnica dyszy pistoletu wynosi od 1,2-2,0 mm, przy materiałach o dolnej granicy lepkości, do 2,5-3,0 mm, przy materiałach o górnej granicy lepkości. Niekiedy przy tzw. cieniowaniu lub retuszowaniu średnica dyszy może wynosić 0,5-1,0 mm. Obniża się wtedy odpowiednio lepkość materiału poniżej podanych norm. Podobnie ciśnienie powietrza może wynosić od 2,0-3,0 at, przy materiałach o niższej lepkości, do 2,5-5 at, przy materiałach o górnej granicy lepkości. Ciśnienie powietrza rozpylającego zależy także od ciśnienia wywieranego na materiał lakierniczy w zbiorniku ciśnieniowym. Prawidłowe dobranie parametrów natrysku wpływa nie tylko na dobrą jakość nałożonej warstwy, lecz także na zmniejszenie strat materiału lakierniczego, które zawsze w tej metodzie są znaczne.

Poza omawianymi najistotniejszymi parametrami duży wpływ na jakość wykonanej powłoki ma odległość pistoletu od wykańczanej powierzchni, która zależy głównie od kształtu strumienia i ciśnienia. Zasadniczo pistolet powinno się prowadzić w stałej odległości 20-30 cm od wykańczanej powierzchni. Mniejszą odległość stosuje się przy strumieniu okrągłym i wąskich płaszczyznach, większą – przy wykańczaniu dużych płaszczyzn. Wykańczane powierzchnie mogą być ustawione pionowo, poziomo lub pod dowolnym kątem do poziomu. Od ustawienia powierzchni zależy ilość nakładanego lakieru, a w związku z tym prędkość przesuwania pistoletu lub ilość wypływającego lakieru. Przy pionowym lub pod dowolnym kątem ustawienia powierzchni prędkość przesuwania powinna być taka, aby nie tworzyły się zacieki. Przy poziomym ustawieniu wykańczanej powierzchni ilość nanoszonego lakieru może być większa, a więc szybkość przesuwania pistoletu nieco mniejsza. W zasadzie prędkość przesuwania pistoletu powinna wynosić 0,3-0,5 m/s, zależy ona jednak od odpowiedniego zgrania ze sobą pozostałych parametrów. Pistolet powinien być prowadzony prostopadle do wykańczanej powierzchni, przy odchyleniu od pozycji prostopadłej nie większym niż 10-15°. Najpierw pokrywa się wszelkiego rodzaju załamania, wręgi itp., a dopiero po tym płaskie, duże powierzchnie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>