Sposób oklejania folię samoprzylepna – kontynuacja

Do naklejania folii płyty przygotowuje się przez dokładne szlifowanie, najczęściej na szlifierkach trójwalcowych, stosując papier nr 80- -150. Folie są dostarczane w stanie niepełnego utwardzenia żywicy. Właściwych cech nabierają dopiero po pełnym utwardzeniu. Utwardzenie folii przeprowadza się bezciśnieniowa na pólkach prasy lub w specjalnych komorach. Wstępne utwardzanie folii następuje w temperaturze od 80 do 125°C, całkowite utwardzenie folii – w temperaturze powyżej 125°C.

Naklejanie folii przeprowadza się w prasach półkowych lub taktowych. Do naklejania stosuje się żywice mocznikowe KMC60BZ i U-70. Klej przygotowuje się wg następujących receptur:

– 1) żywica mocznikowa KMC – 60BZ 10,0 kg wypełniacz – mączka anhydrytowa (CaSOi) 5,0 kg utwardzacz BZG (chlorek amonowy) 0,1 kg woda do utwardzacza 0,1 kg

– 2) żywica mocznikowa U-70 10,0 kg mączka anhydrytowa (CaSOi) 2,5 kg utwardzacz MZ 0.1 kg woda do utwardzacza 0,4 kg

Lepkość gotowego kleju wg kubka Forda o 0 dyszy 8 mm powinna wynosić: przy oklejaniu płyt wiórowych oraz płyt pilśniowych o średniej masie objętościowej na prasach taktowych 45-50 s, zaś na prasach półkowych – 50-58 s. Ilość nanoszonego kleju przy oklejaniu płyt wiórowych wynosi: dla pras taktowych 130±10 g/m2, dla pras półkowych 180 + 20 g/m2.

Oklejone elementy wyjmuje się z prasy, chwytając czystą rękawicą i układa na głucho. Po wyjęciu z prasy elementy poddaje się sezonowaniu w ciągu 24-48 godz.

Formatyzowanie oklejonych płyt wymaga ostrych pil z węglików spiekanych, dokładnie przygotowanych do pracy, o optymalnych obrotach wrzecion i optymalnym równomiernym posuwie. Zapewnić to mogą w zasadzie tylko mechaniczne linie obróbcze do formatyzowania. Dobrą jakość obróbki podczas formatyzowania gwarantuje zestaw narzędzi podany na rys. 8. Przy posuwie ręcznym prędkość posuwu nie powinna przekraczać 5 m/rnin, a przy posuwie mechanicznym – 12 m/min.

– 8. Schemat zestawu narzędzi do formatyzowania ptyt oklejonych okleiną syntetyczną ? – obrabiany element, 2 – piły nacinające o ostrzach z węglików spiekanych, 3 – piły wahliwe rozdrabniające odpady,

– 4 – głowica Frezowa do wygładzania obrobionych powierzchni (o ostrzach z węglików spiekanych)

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>