Suszenie promieniami ultrafioletowymi

Warunki suszenia. Możliwość skracania czasu utwardzania nienasyconych żywic poliestrowych ma olbrzymie znaczenie technologiczne i ekonomiczne. Szybkość utwardzania powłok poliestrowych promieniami U zależy od wielu czynników, w tym głównie od szybkości tworzenia się rodników. Aby pobudzić do reakcji zawarte w żywicy wiązania podwójn nie wystarcza sama energia promieniowania UV, lecz podobnie jak metodzie klasycznej potrzebne są aktywatory. Aktywatory w tym przypadk spełniają rolę naftenianu kobaltowego, a promieniowanie – rolę nad tlenku. Aktywatorami przy utwardzaniu powłok poliestrowych promienia mi UV są związki chemiczne zdolne do pochłaniania promieniowani o określonej długości fali i rozpadania się w wyniku tego na rodniki Rodniki zapoczątkowują reakcję, która przebiega w czterech fazach, a mianowicie:

– 1) tworzenie się rodników pierwotnych,

– 2) reakcja pobudzająca,

– 3) reakcja narastająca,

– 4) reakcja załamania,

– Przebieg reakcji zależy od spełnienia następujących warunków:

– 1) długość fali promieniowania powinna zawierać się w granicach od 0,28 do 0,40 (xm,

– 2) możliwie wysokie natężenie promieniowania,

– 3) aktywatory dodane do żywicy powinny wykazywać możliwie wysoki stopień aktywności do tworzenia rodników,

– 4) dodane monomery powinny nadawać się do kopolimeryzacji,

– 5) grubość utwardzanej powłoki wyrażona ilością naniesienia nie może przekraczać dla lakierów poliestrowych przezroczystych 500 g/m2 dla lakierów poliestrowych z wypełniaczem opalizującym 200 g/m2 dla przezroczystych szpachlówek poliestrowych 200 g/m2

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>