Reduktory powietrza

Pomimo obecności filtru zasysanego powietrza do zbiornika wchodzi powietrze zawierające pewne ilości pary wodnej, poza tym czyste powietrze przechodząc przez cylinder sprężający zanieczyszcza się dodatkowo drobniutkimi kropelkami i parami oleju stosowanego do smarowania cylindra. Dlatego pomiędzy cylindrem i zbiornikiem powinien być zainstalowany odoliwiacz. Aby usunąć olej z odoliwiacza. od czasu do czasu należy u dołu odoliwiacza odkręcić kurek i spuścić zebrany tam olej. Część oleju i pary wodnej skrapla się w zbiorniku. Dlatego zbiornik powietrza w swojej najniżej położonej części powinien mieć kranik spustowy, który przy ciągłej pracy należy otwierać co 8 godz. w celu spuszczenia skroplin.

Część zanieczyszczeń, w postaci pary wodnej i par oleju, może przejść dalej i skroplić się przy rozprężaniu, w wyniku którego następuje gwałtowne ochłodzenie powietrza. Aby temu zapobiec pomiędzy zbiornikiem powietrza a miejscem odbioru instaluje się tzw. odwadniacze.

Odwadniacz jest to ustawiony pionowo cylindryczny zbiornik szczelnie zamykany, przeważnie wypełniony koksem i wojłokiem. U dołu ma wolnq przestrzeń, w której zbierają się opadłe na dół skropliny. Na samym spodzie odwadniacz ma kranik do spuszczania co pewien czas kroplin. Od- wadniacze przeważnie są umieszczane tuż obok zbiornika powietrza lub w pewnej odległości od niego.

Przy wykonywaniu rurowej instalacji do rozprowadzania sprężonego powietrza po hali produkcyjnej, należy umieszczać w pewnych odstępach tzw. ślepe przewody (kawałki pionowo ustawionej rury) zakończone kranem spustowym. Rurowe przewody powietrza powinny być nachylone do przewodu ślepego pod nieznacznym kątem. Jest to jeszcze jedno zabezpieczenie do prawidłowego odwodnienia sprężonego powietrza. Ewentualne skropliny powstałe w przewodach ściekają do przewodu ślepego, skąd mogą być usunięte przez otwarcie kranu.

Reduktory powietrza umieszcza się czasami przy wylocie powietrza ze zbiornika, jednak lepiej jest umieszczać je w punktach pobierania powietrza. Wtedy potrzeba co prawda więcej reduktorów, ale za to ma się możliwość prawidłowej kontroli stosowanego ciśnienia. Często reduktor jest połączony z filtrem i odwadniaczem. Miejsce pobrania powietrza najwyższe ciśnienie, at moc silnika,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>