Daily Archives 08/18/2017

Warunki naprasowywania płyty

Z zakresu tego rodzaju folii firma Herberts rozporządza asortymentem dwóch folii pod nazwą Surfatex i Preglas. Su rfatex jest oparty na dość grubym nośniku w postaci papierowej taśmy przesyconej nienasyconą żywicą poliestrową z użyciem folii oddzielającej.

więcej