Daily Archives 08/16/2017

Typy suszarek cz. II

Suszarki tunelowe przeważnie składają się z wielu segmentów. Na całej długości suszarki wyróżnia się odcinki charakteryzujące się odmiennymi warunkami suszenia, tj. temperaturą i ruchem powietrza. Poszczególne odcinki mają często własną wentylację. Przeważnie temperatura suszenia stopniowo wzrasta w miarę oddalania się od wlotu do tunelu. Niekiedy w całym tunelu panuje jednakowa temperatura i jeden przeciwprgdowy ruch powietrza czasami poprzeczny. Tunele takie służą do dosuszania powłok przed ich dalszą obróbką (rys. 91). Suszarki tunelowe mogą być ogrzewane gorącym powietrzem albo mogą to być suszarki promiennikowe (ultrafiolet, podczerwień, promienie elektronowe). Wymagania w zakresie wentylacji i stężenia par rozpuszczalników są takie same, jak dla suszarek komorowych.

więcej