Daily Archives 08/12/2017

Prace alpinistyczne to podstawa

Prace alpinistyczne to wszelkie prace na wysokościach. Nawet prace budowlane mają pewien wątek aplinistyczny. Pracami tego rodzaju są usługi naprawy budynków, mycia okien, prac związanych z renowacjami bardzo wysokich wież i tym podobnych. Do prac alpinistycznych zatrudnia się fachowców, którzy mają uprawnienaia do ich wykonywania, dobry stan zdrowia oraz specjalsityczny sprzęt. Bez tego mowy nie ma o realizacji prac alpinsitycznych w efektywny sposób...

więcej