Daily Archives 08/14/2017

Średnica dyszy pistoletu

W przypadku braku takich danych należy stosować następujące zasady: lepkość lakierów nitrocelulozowych i chemoutwardzalnych waha się w granicach od 16 do 35 s lepkość lakierów olejno-żywicznych 25-40 s lepkość farb i emalii 30-50 s lepkość szpachlówek i gruntoszpachlówek 30-60 s

więcej