Daily Archives 08/15/2017

Suszenie promieniami ultrafioletowymi

Warunki suszenia. Możliwość skracania czasu utwardzania nienasyconych żywic poliestrowych ma olbrzymie znaczenie technologiczne i ekonomiczne. Szybkość utwardzania powłok poliestrowych promieniami U zależy od wielu czynników, w tym głównie od szybkości tworzenia się rodników. Aby pobudzić do reakcji zawarte w żywicy wiązania podwójn nie wystarcza sama energia promieniowania UV, lecz podobnie jak metodzie klasycznej potrzebne są aktywatory. Aktywatory w tym przypadk spełniają rolę naftenianu kobaltowego, a promieniowanie – rolę nad tlenku. Aktywatorami przy utwardzaniu powłok poliestrowych promienia mi UV są związki chemiczne zdolne do pochłaniania promieniowani o określonej długości fali i rozpadania się w wyniku tego na rodniki Rodniki zapoczątkowują reakcję, która przebiega w czterech fazach, a mianowicie:

więcej