Daily Archives 08/07/2017

Przygotowanie powierzchni przez obrabianie gorącym walcem

Według badań Instytutu Technologii Drewna bardzo dobre przygotowanie płyt wiórowych i paździerzowych do oklejania i malowania uzyskuje się przez ich wstępną obróbkę gorącymi walcami. Obróbkę taką można stosować takie do drewna, oklein itp. Niestety takiej obróbki dotychczas się nie stosuje w przemyśle krajowym z powodu braku odpowiednich urządzeń.

więcej