Daily Archives 08/11/2017

Rozcieńczalniki cz. II

Wymienianie i charakteryzowanie wszystkich rozcieńczalników jest niecelowe, ponieważ przy charakteryzowaniu materiałów lakierniczych zawsze się podaje rodzaj rozpuszczalnika, jaki należy użyć. Do podkreślenia tego co zostało powiedziane, w tabl. 18 podano, dla przykładowo scharakteryzowanych rozcieńczalników, porównanie podstawowych właściwości, a na rys. 15 – porównanie krzywych parowania mieszaniny rozpuszczalników i rozcieńczalników w temp. 40°C w zależności od metody nanoszenia materiału lakierniczego (24),

więcej