W przypadku rozlania wyrobu lakierowego..

Magazyn i poszczególne pola składowe powinny być dostosowane do rodzaju opakowań, w jakich są dostarczane wyroby. Do każdego pola i do każdego rodzaju wyrobu powinien być zapewniony dobry dostęp. Niedopuszczalne jest ustawianie wyrobów na drogach dojazdowych i przejściowych magazynu. Każda partia wyrobu powinna być oznaczona wywieszką magazynową zawierającą nazwę wyrobu lakierowego, ogólną ilość, datę dostawy i okres gwarancyjny.

więcej

Parametry natrysku

Do podstawowych parametrów natrysku hydrodynamicznego należą: lepkość materiału, rodzaj i wielkość dyszy pistoletu, ciśnienie wywierane na materiał.

więcej

Barwy dwuskładnikowe

Przy sporządzaniu odpowiednich kolorów farb i emalii z past pigmentowych i białej farby lub emalii dużą pomocą może służyć trójkąt barw przedstawiony na fot. VIII. Istnieją trzy barwy podstawowe – pierwszorzędowe, tj, czerwień, żółcień i błękit. Ze zmieszania ze sobą odpowiednich barw podstawowych otrzymuje się barwy drugorzędowe – dwuskładnikowe, a mianowicie: oranż, fiolet, zieleń wg schematu: czerwień -j- żółcień = oranż czerwień -|- błękit = fiolet błękit -j- żółcień = zieleń

więcej

Wyroby poliestrowe

Wyroby poliestrowe do wykańczania mebli zostały wprowadzone po okresie stosowania lakierów nitrocelulozowych. Dzięki temu, że w stosunku do poprzednich odznaczają się wielu cennymi właściwościami, szybko zdobyły rynek meblarski, Cenne właściwości lakierów poliestrowych odnoszq się zarówno do wyglqdu estetycznego powłoki, trwałości w użytkowaniu, jak też i dogodności w technologii stosowania. Z ważniejszych zalet lakierów poliestrowych i utworzonych z nich powłok należy wymienić:

więcej

Charakterystyka głowicy pistoletu

Głowice instaluje się w kabinach natryskowych po kilka sztuk, w zależności od wymiarów i kształtu malowanego przedmiotu – z jednej lub z dwóch stron. Przy wykańczaniu dużych przedmiotów głowice można instalować jedna za drugą na różnych poziomach. Liczba głowic zależy od wymiarów malowanego przedmiotu. Opisane głowice stosuje się szczególnie do malowania stolarki budowlanej. Malowane przedmioty zawieszone na przenośniku przesuwają się obok głowic. Ustawienie głowic w kabinie natryskowej przedstawiono na rys, 63.

więcej

Technologia nanoszenia materiałów malarsko-lakierniczych

– O dobrym wykonaniu prac malarskich i lakierniczych decyduje:

– 1) odpowiednie i odpowiednio przygotowane podłoża,

więcej

Technologia malowania wg schematu cz. II

Przygotowanie materiałów. Podkład i emalie miesza się z tym samym utwardzaczem w stosunku Wagowym: podkład 100:5,5, a emalię 100:8. Po wymieszaniu z utwardzaczem wyroby rozcieńcza się do lepkości roboczej tym samym rozcieńczalnikiem (do wyrobów celulozowych) podkład do natrysku 28-32 s do polewania 30-40 s emalię do natrysku 22-24 s żywotność podkładu z utwardzaczem 6 godz. żywotność emalii z utwardzaczem 8 godz.

więcej

Lakiery poliuretanowe

Dzięki cennym właściwościom i odporności powłok lakiery DD nadają się szczególnie do wykańczania mebli szkolnych, dziecinnych, kuchennych, wyposażenia wnętrz statków, mebli laboratoryjnych itp. Do wielu cennych właściwości tych lakierów należy zaliczyć działanie prze- ciwpalne powłok po utwardzeniu oraz znaczną odporność powłok na działanie światła. Właściwościom lakierów DD nie dorównuje żadna inna grupa lakierów. Kolejną cenną właściwością lakierów poliuretanowych jest łączenie się tych lakierów z powłokami z wielu innych materiałów lakierniczych, co pozwala na stosowanie ich jako zewntęrznej warstwy na inne tańsze i mniej cenne materiały. Lakiery poliuretanowe można nanosić na:

więcej

Prędkość przenośnika suszarki

Linię zabezpieczającego wykańczania lakierem nitrocelulozowym na mat przedstawiono na rys, 124, W skład linii wchodzą dwie maszyny do nakładania lakieru, tj. walce lakiernicze służące do gruntowania podłoża przy użyciu bardzo małej ilości lakieru (ok. 35-50 g/m2) i pole- warka, którą nastawia się na ok. 150 g lakieru na 1 m2. Przed nałożeniem pierwszej warstwy lakieru obowiązuje przeszlifowanie elementów i ich dokładne odpylenie, a następnie podgrzanie. Po naniesieniu następuje suszenie, chłodzenie i delikatne przeszlifowanie papierem nr 280 oraz odpylenie. Po naniesieniu lakieru na polewarce powłokę suszy się w suszarce tunelowej.

więcej

Metoda detonacyjna

Odmianą metody elektrycznej jest metoda plazmowa, która polega na tym, że do skupionego tuku elektrycznego wprowadza się strumień gazu obojętnego, który uzyskuje temperaturę powyżej 5500°C. Do płomienia wprowadza się materiał powłokowy w postaci proszku, topiony materiał jest rozpylany i przenoszony ciśnieniem gazu i spalin. Metoda ta ma wiele zalet – daje powłokę szczelną i odznaczającą się dobrą przyczepnością.

więcej

Docieplenia domów jednorodzinnych Warszawa – Jak wybrać

firmy firmy docieplającej domy jednorodzinne w Warszawie nie należy do prostych

Każdy kto chociażby raz szukał takiej oferty jak docieplenia domów jednorodzinnych Warszawa, doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że znalezienie odpowiedniej oferty do prostych nie należy do prostych. Jeśli wpiszemy hasło

docieplenia domów jednorodzinnych Warszawa

w wyszukiwarkę stron internetowych, prawdopodobnie ilość ofert będzie zbyt duża żeby udało nam się znaleźć tą najlepsz...

więcej