Przygotowanie powierzchni pod naklejanie foli

W niektórych przypadkach zamiast kłopotliwego procesu odżywi- czania, np. pod powłoki olejne przy malowaniu podłóg sosnowych, można zastosować szelakowanie miejsc żywicznych, szczególnie zdrowych zrośniętych sęków. Szelakowanie polega na przypaleniu sęka gorącą lutownicą i na pokryciu sęków 20-40-proc. roztworem szelaku lub odpowiedniej żywicy syntetycznej w alkoholu etylowym. Po wyschnięciu roztworu szelaku, tj. po ok. 4 godz, powierzchnię nasyca się pokostem. Szelakowanie przeprowadza się dopiero po oszlifowaniu drewna, unikając nanoszenia pokostu na miejsce szelakowane. Po szelakowaniu, powierzchni nie powinno się szlifować.

Wyrównywanie. Jednym z najbardziej nowoczesnych sposobów przygotowania powierzchni pod wykończenia kryjące, tj. pod malowanie farbami i emaliami, jest naklejanie folii do gruntowania. Podłoże do naklejania folii musi być dokładnie przygotowane. Odchyłki grubości oklejanych płyt nie mogą być większe niż 0,1-0,2 mm, a chropowatość poniżej 25 pm. Naklejona folia jest najlepszym podłożem pod malowanie.

Przygotowanie powierzchni pod naklejanie folii może mieć różny przebieg, zależnie od żądanej jakości wykończenia i jakości płyt (rys. 27). Na naklejoną folię gruntową można nanosić emalie nitrocelulozowe lub syntetyczne. Przy dobrej jakości płyt (o powierzchni uszlachetnionej) folię podkładową można naklejać bezpośrednio na płytę.

Stosowanie folii podkładowych poza efektami jakościowymi wykończenia daje także efekty ekonomiczne. Wykańczanie przez naklejanie folii może być porównywane z wykańczaniem przez naklejanie oklein liściastych. Takie porównanie zostało wykonane w Bydgoskich Fabrykach Mebli przy użyciu różnych folii i okleiny liściastej, naklejanych na płytę wiórową i malowanych importowaną emalią typu Bernoplast (43). Porównanie kosztów wykonania w odniesieniu do 1 m2 ilustruje poniższe zestawienie.

– 1) na podłożu okleiny liściastej 123,10 zł

– 2) na podłożu folii NRD 111,80 zł

– 3) na podłożu folii RFN 107,10 zl

– 4) na podłożu folii krajowej 97,00 zł

Fakt uruchomienia produkcji folii krajowej, która okazała się stosunkowo tania i wygodna w stosowaniu, pozwala zaliczyć tę metodę wykańczania i przygotowania powierzchni do metod nie tylko nowoczesnych, ale i takich, które będą rozwijane w najbliższej przyszłości.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>