Technologia malowania farbami specjalnymi

Przygotowanie podłoża i materiałów jest takie same, jak przy wykańczaniu farbami ognioochronnymi. Z asortymentu malowanych materiałów należy wyłączyć porowatą płytę pilśniową. Proces malowania ma następujący przebieg:

– 1) nasycenie pokostem rozcieńczonym benzyną,

– 2) suszenie w warunkach otoczenia w ciągu 24 godz.,

– 3) nałożenie farby emulsyjnej do gruntowania UIC nr 18,

– 4) suszenie w warunkach otoczenia w ciągu 2 godz.,

– 5) nałożenie farby emulsyjnej nawierzchniowej UIC nr 19 lub UIC nr 20,

– 6) suszenie w warunkach otoczenia w ciągu 2 godz.,

– 7) nałożenie drugiej warstwy farby nawierzchniowej UIC lub odpowiedniej emalii ftalowej,

– 8) suszenie 3 godz. warstwy farby emulsyjnej i 16 godz. warstwy emalii ftalowej.

Materiałami stanowiącymi podłoże do malowania sq te same materiały, jak przy malowaniu farbami ognioochronnymi. Farby nawierzchniowe Polinit mogą być takie nakładane na takie materiały, jak beton, tynki itp. bez uprzedniego gruntowania pokostem. Farby Polinit można także nakładać na stare powłoki olejne, nitrocelulozowe, syntetyczne itp.

Przygotowanie farby ma taki sam przebieg, jak dla farb ognio- ochronnych. Takie same pozostają parametry nanoszenia farb pędzlem lub przez natrysk. Kolejność operacji przy malowaniu podłoża drewnianego i materiałów drewnopodobnych jest następująca:

– 1) nasycenie podłoża pokostem nie należy nasycać pokostem płyty pilśniowej porowatej, a zamiast tego na pierwsze pokrycie zastosować farbę emulsyjną bardziej rozcieńczoną

– 2) suszenie powierzchni nasyconych pokostem w warunkach otoczenia przez 24 godz., warstwę farby emulsyjnej 2 godz.

– 3) ewentualne nierówności wyrównać kitem szpachlowym, olejna- -żywicznym kitu nie stosować do wymalowań zewnętrznych

– 4} nałożenie trzech warstw farby nawierzchniowej Polinit w odstępach czasu 3 godz. przy właściwym dobraniu lepkości farby może wystarczyć dwukrotne jej nałożenie ostatnia warstwa wysycha 3 godz.

Uwaga: Przy dobieraniu odpowiedniego koloru za pomocą farb pigmentowych należy zwrócić baczną uwagę na ich odporność na wpływy atmosferyczne {deszcz i światło) przy wymalowaniach zewnętrznych. Niektóre farby pigmentowe takiej odporności nie wykazują, np. Cynober.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>