Okleiny sztuczne – właściwości i zastosowanie

Pojęciem okleiny sztucznej obejmuje się te wszystkie arkuszowe produkty z tworzyw sztucznych, które naklejone lub naprasowane na płaskie powierzchnie tworzyw drzewnych i drewnopodobnych mają imitować lub zastępować okleiny, obłogi lub podokleiny drewniane.

Asortyment oklein sztucznych jest już bardzo szeroki i wciąż wykazuje tendencje dalszego rozszerzania się. Jest to spowodowane z jednej strony coraz większym deficytem oklein drewnianych, a z drugiej strony właściwościami oklein sztucznych, które w większym stopniu niż okleiny drewniane są w stanie spełnić wymagania nowoczesnego procesu technologicznego, jeśli chodzi o jego mechanizację, jak również o standaryzację w produkcji seryjnej. Wzory i właściwości oklein sztucznych są powtarzalne do tego stopnia, że okleina oznaczona danym numerem z każdej serii będzie jednakowa i wymaga tych samych warunków stosowania, co jak wiadomo ułatwia nie tylko mechanizację, ale także organizację i standaryzację produkcji. Poza tym okleiny sztuczne odznaczają się większą skalą dekoracyjności od oklein drewnianych. Występuje znacznie większy wachlarz wzorów i kolorów niż oklein naturalnych, zarówno co do samego rysunku, jaki i doboru barw.

Okleiny sztuczne pod względem wielu parametrów przewyższają właściwościami technicznymi okleiny naturalne, np. pod względem odporności na ścieranie, na działanie światła, atramentu, kwasów, zasad itp. Na przykład, gdy drewno w odniesieniu do działania światła wykazuje III lub IV stopień trwałości, to okleiny sztuczne wykazują V i VI stopień. Okleiny sztuczne są produkowane przeważnie jako:

– 1. Folie z tworzyw sztucznych z rysunkiem drewna lub dowolnym, np. folie poliwinylowe samoprzylepne lub przeznaczone do naklejania na podłoże za pomocą specjalnego kleju tego rodzaju folie służą do naklejania na różne podłoża, jak płyty meblowe, powierzchnie malowane i lakierowane, powierzchnie ścian itp. Z tego powodu folie nazywa się również tapetami. Folie te przeważnie nie wymagają lakierowania lub malowania.

– 2. Folie na podłożu papierowym przesycone żywicą syntetyczną, np. mocznikową, przeważnie z rysunkiem drewna jako imitacja oklein lub bez rysunku drewna jako folia gruntowa. Folie te sq przeznaczone do naklejania na podłoże i do wykańczania przez malowanie lub lakierowanie, np. lakierniczymi materiałami nitrocelulozowymi, poliestrowymi lub chemoutwardzalnymi.

– 3. Folie na podłożu papierowym lub innym stuiqce do naprasowy- wania na podłoże bez użycia kleju lub z użyciem kleju mogq mieć do- wolnq fakturę zewnętrznq, również z rysunkiem drewna – zawsze z gotowq powłokq wykończeniową po naprasowaniu lub naklejeniu na podłoże.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>