Malowanie stolarki drzwiowej materiałami ftalowymi kopolimeryzowanymi

Przygotowanie wyrobów do malowania jest takie same, jak zostało podane na początku rozdziału. Drewno lite szlifuje się papierem ściernym nr 70 i 100, zaś elementy ze sklejki i płyty pilśniowej papierami nr 100 i 150, po czym poddaje się je dokładnemu odpyleniu. Zestaw materiałów:

– 1) lakier ftalowy kopolimeryzowany schnący na powietrzu do elektrostatycznego natrysku styrenowany (3311-391-000),

– 2) rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych kopolimeryzowanych sty- renowanych (8123-701-000),

– 3) kit szpachlowy ftalowy kopolimeryzowany styrenowany biały (3341-701-010),

– 4) podkład ftalowy kopolimeryzowany styrenowany biały (3331-701-010),

– 5) emalia ftalowa kopolimeryzowana styrenowana biała (3361-701-010).

Przygotowanie materiałów, jak przy malowaniu stolarki okiennej tymi samymi materiałami. Technologia malowania przebiega analogicznie, jak dla malowania stolarki okiennej tymi samymi materiałami, z następującymi zmianami: po naniesieniu lakieru ftalowego, zaszpachlowaniu i oszlifowaniu, podkład nanosi się tylko jedną warstwą w ilości ok, 180 g/cm2. Po wysuszeniu warstwy podkładu stosuje się ewentualne poprawki polegające na kitowaniu wadliwych miejsc, suszeniu i szlifowaniu oraz odpylaniu powierzchni. Nanoszenie i suszenie warstwy emalii ma identyczny przebieg, jak dla stolarki okiennej.

Malowanie stolarki drzwiowej materiałami chemoutwardzalnymi metodą polewania. Zestaw materiałów wykończeniowych:

– 1) podkład chemoutwardzalny na stolarkę budowlaną biały For- molak (7331-471-010),

– 2) kit szpachlowy celulozowy ogólnego stosowania biały (4141-361-010)lub

– 3) kit szpachlowy chemoutwardzalny biały,

– 4) emalia chemoutwardzalna na stolarkę budowlaną biała For- molak (7360-471-010),

– 5) rozcieńczalnik do wyrobów chemoutwardzalnych ogólnego stosowania (8153-000-000),

– 6) utwardzacz do wyrobów chemoutwardzalnych na drewno (8221-421-000).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>