Wyroby chemoutwardzalne

Lakiery i inne wyroby chemoutwardzal- ne stanowią stosunkowo nową grupę wyrobów lakierowych. Pojęcie wyroby chemoutwardzalne odnosi się do wyrobów poliestrowych, poliuretanowych itp,, które z uwagi na to, że dają powłoki o specyficznych właściwościach zostały wyodrębnione w oddzielne grupy. Obecnie zostanie podana charakterystyka wyrobów opartych na żywicach aminowych (żywice mocznikowe i melaminowe, plastyfikowane żywicami ftalowymi). Roztwory tych żywic pod wpływem kwaśnych katalizatorów naniesione na podłoże ulegają dalszej polikondensacji oraz usieciowaniu (utwardzanie) w temperaturze pokojowej. Charakterystyczną cechą wyrobów chemoutwardzalnych opartych na żywicach aminowych jest stosunkowo krótki czas utwardzania (wysychania powłoki) w normalnych warunkach klimatycznych, Czas całkowitego dogłębnego utwardzania powłoki lakierowej może być skrócony przez zastosowanie podwyższonej temperatury suszenia do 55°C, Chemoutwardzalne wyroby lakierowe dają powłoki twarde, odporne na działanie wody i warunków atmosferycznych, na działanie alkoholu, tłuszczów i wielu czynników chemicznych, a przede wszystkim środków myjących i czyszczących stosowanych w gospodarstwie domowym. Dzięki tym właściwościom powłoki wykonane z tych wyrobów są trwałe i praktyczne w użytkowaniu.

Chemoutwardzalne wyroby aminowe są więc wyrobami dwuskładnikowymi składają się z właściwego lakieru (farby, emalii) i utwardzacza. Przed użyciem składniki te muszą być ze sobą dokładnie zmieszane w określonym stosunku wagowym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>