Pistolety natryskowe

Rodzaje strumienia lakieru z pistoletu natryskowego: a) poziomy płaski, b) okrągły, c) pionowy płaski na rys. 38. Rozwiązania konstrukcyjne pistoletów natryskowych mogą być bardzo różne, chociaż zasada działania pozostaje prawie zawsze taka sama. W zależności od sposobu wykonania przewodów powietrznych w nasadce głowicy można uzyskać nawet strumień wirowy, który daje bardziej równomierne rozłożenie mgły lakieru od innych rodzajów strumieni. Zasadniczą cechą dobrze uformowanego strumienia jest nie tylko jego równomierny kształt koła przy strumieniu okrągłym lub elipsy przy strumieniu płaskim, lecz takie równomierne zagęszczenie mgły lakierowej w każdym punkcie przekroju strumienia, co gwarantuje prawidłowe nanoszenie materiału lakierniczego i jego równomierne rozłożenie na wykańczanej powierzchni. Pistolety natryskowe mogq być w różny sposób zasilane materiałem lakierniczym, a mianowicie:

a. Zbiorniczek jest umieszczony z wierzchu na pistolecie i wtedy materiał spływa do dyszy pod własnym ciężarem.

b. Zbiorniczek jest zamocowany od dołu pistoletu i wtedy materiał jest zasysany ze zbiorniczka dzięki sile ssącej powietrza, wytworzonej strumieniem powietrza wychodzącego obok dyszy z dużą prędkością.

c. Zbiornik z materiałem (przeważnie o znacznej pojemności) jest umieszczony z dala od pistoletu natryskowego i połączony z nim przewodem gumowym. Materiał ze zbiornika do pistoletu jest wyciskany ciśnieniem sprężonego powietrza, które zależy od rodzaju stosowanego materiału. Przeważnie ciśnienie wywierane na materiał lakierniczy w takim zbiorniku stanowi 1/4-1/5 ciśnienia powietrza rozpylającego, czyli 0,7-0,9 ot, ale w niektórych przypadkach może być znacznie wyższe. Ze zbiornika materiał może być także podawany do pistoletu pompą pneumatyczną i takie zasilanie pistoletu nazywa się obiegowym,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>