Najprostszy sposób wykonania intarsji

Intarsję stosuje się przeważnie do zdobienia mebli stylowych. W Polsce znane sq np. tzw. meble kolbuszowskie zdobione intarsją. Poza tym intarsję stosuje się do zdobienia wnętrz, różnego rodzaju wyrobów pamiątkarskich, a także do wykonywania odpowiednich obrazów (rys. 145).

Intarsję dotychczas wykonuje się sposobem ręczno-mechanicznym przy użyciu noży (rys. 146, 147) lub pil zwanych wyrzynarkami (rys. 148). Do dobrego wykonywania intarsji pracownik powinien posiadać odpowiednie uzdolnienia i przeszkolenie oraz dobrze wyposażony warsztat pracy.

Najprostszy sposób wykonania intarsji przy użyciu wyrzynarek może mieć następujący przebieg: Dwa arkusze okleiny o różnym zabarwieniu nakleja się na papier, następnie na jeden z arkuszy nanosi się żądany rysunek i następnie jego kontury wycina się na wyrzynarce. Pita wyrzy- narki w czasie pracy powinna być ustawiona pod pewnym kątem do powierzchni przerzynanych arkuszy. Odchylenie piły od pionu zależy od grubości przerzynanych arkuszy. Właściwe ustawienie i ostrość piły zapewnia dokładne dopasowanie wstawki do otworu wyciętego w arkuszu nim arkuszu stanowiącym tlo. Po kolejnym naklejeniu na papier tła z nową wstawką i po sklejeniu z nowym arkuszem można wycinać nowy wzór, postępując w ten sposób dowolną ilość razy w zależności od bogactwa i skomplikowania ostatecznego wzoru. Ostateczny wzór jest uformowany w postaci odpowiedniej formatki okleiny, którą nakleja się na przygotowane podłoże znanymi klejami i metodami, tak aby papier pozostał na zewnątrz. Jakość i wydajność pracy przy intarsji zależy od kwalifikacji wykonującego pracownika oraz od jakości posiadanych urządzeń. Wykonywaniem formatek okleiny z intarsją zajmują się zasadniczo odpowiednio wyposażone i wyspecjalizowane warsztaty, które dostarczają formatki z zamawianym wzorem producentom mebli.

Intarsja może być także wykonywana innym sposobem przez sklejanie wielokolorowego bloku, z którego następnie skrawa się lub od- piłowuje odpowiednio grube arkusze lub płytki (rys. 149), które są następnie naklejane na podłoże. Bardziej skomplikowane wzory intarsji wykonuje się techniką nożową, w której szerokość rzazu wynosi zero, a więc łatwiejsze i dokładniejsze jest pasowanie poszczególnych elementów intarsji. Naklejone formatki lub wzory szlifuje się i następnie wykańcza lakierem bezbarwnym lub politurą na mat lub połysk.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>