Materiały

W technologii powierzchniowego uszlachetniania wyrobów z drewna określenie – materiały dotyczy materiałów wykańczanych powierzchniowo, ich właściwości i sposobów przygotowania, oraz materiałów służących do wykonania, uszlachetniania i konserwacji powłoki. Obecnie powierzchnia zewnętrzna wyrobów z drewna to nie tylko drewno lite, lecz także powierzchnie oklejane najróżniejszymi okleinami naturalnymi i syntetycznymi. Jeszcze większa różnorodność występuje wśród materiałów służących do wykonania powłok ochronnych i dekoracyjnych i do nadawania wyrobom odpowiedniej barwy, połysku, matu itp. Różne są też metody wykańczania, które zależą od wielkości produkcji, właściwości stosowanych materiałów malarsko-lakierniczych, kształtu i wymiarów wykańczanych wyrobów itp. Uwzględniając powyższe uwagi, kolejno zostanie podana charakterystyka materiałów wykańczanych, następnie materiałów malarsko- -lakierniczych służących do wykonania powłok oraz materiałów pomocniczych związanych z procesem wykańczania i zabezpieczania, uszlachetniania i konserwacji powierzchni wyrobów.

Jeszcze do niedawna uszlachetnianą powierzchnię wyrobów z drewna stanowiły: drewno lite, sklejka i płyty stolarskie obłogowane lub obłogo- wane i fornirowane. Obecnie grupa tych materiałów została znacznie rozszerzona. Zewnętrzną powierzchnię różnych wyrobów z drewna mogą stanowić także różnego rodzaju materiały płytowe, jak płyty wiórowe, paździerzowe i pilśniowe, pokrywane różnymi okleinami lub z powierzchnią o fakturze danego rodzaju płyty. Stosuje się także różne rodzaje oklein drewnianych, folii z tworzyw sztucznych i materiałów arkuszowych, takich jak folie dekoracyjne, laminaty itp., a także elementy wykonane całkowicie z tworzyw sztucznych, wymagające malowania lub lakierowania. Dobór odpowiednich materiałów i technologii do różnych podłoży jest sprawą wymagającą dużego fachowego przygotowania. Konieczność dobierania materiałów i odpowiedniej technologii wykańczania wynika także z kształtu i wymiarów wykańczanych wyrobów. Wymaga to dokładnego poznania właściwości zarówno podłoża, jak i materiałów wykończeniowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>