Materiały do imitacji

Ponadto istotną cechą stosowanych materiałów jest ich odpowiednia kolorystyka i tonacja barw, tak aby po nałożeniu podkładu i rysunku do złudzenia przypominały imitowany rodzaj drewna. Rysunek nakłada się na kolorowe podłoże walcami, których liczba wynosi 1-4, z tym, że każdy walec nanosi inny odcień farby drukarskiej i inne elementy anatomicznej budowy drewna, jak np. słoje roczne, promienie rdzeniowe, sęczki, pory itp.

Urządzenia do imitacji drukowaniem, Do nanoszenia rysunku drewna stosuje się obecnie maszyny i urządzenia walcowe o poziomym lub pionowym ustawieniu walców. Wszystkie urządzenia pracują na zasadzie pośredniego wklęsłodruku. W zespole walców urządzenia wyróżnia się walce posuwowe, walec grawerowany (z rysunkiem), walec offsetowy (przejmujący farbę z wgłębień walca grawerowanego i przenoszący jq na drukowany element) oraz walec zasilający, nanoszący farbę na walec grawerowany (rys. 139). Walec grawerowany jest zazwyczaj miedziany chromowany, a walec nanoszący farbę i offsetowy są walcami gumowymi. Walce posuwowe są jednocześnie walcami dociskowymi. Z walcami grawerowanym i offsetowym współdziałają zgarniaki (stalowe noże), które usuwają nadmiar farby lub oczyszczają walce. Dobór rodzaju maszyny do drukowania rysunku drewna zależy od rodzaju wykonywanych prac, kształtu drukowanych wyrobów lub elementów i wielkości produkcji.

Drukarki poziome (rys, 140) nadają się głównie do zmechanizowanego nanoszenia rysunku na duże płaskie elementy, jak np. boki szaf, drzwi itp., a nawet do nanoszenia rysunku na całe arkusze płyt pilśniowych i wiórowych. Mogą być zestawiane w oddzielne linie drukowania wraz z urządzeniami pomocniczymi, jak wygładzarki, walce lakiernicze i zespół przenośników (rys. 141). Linia drukowania przedstawiona na rys. 141 może współpracować z linią lakierowania podaną na rys. 122 lub 124. Urządzenia do drukowania na drewnie mogą być wprzęgnięte w jedną linię drukowania i lakierowania (rys. 142). Urządzenia do drukowonia na drewnie:

– a) drukarka pozioma do szerokich płaszczyzn,

– b) drukarka pionowa do drukowania wąskich płaszczyzn

Przedstawiona na rys. 140a maszyna do drukowania odznacza się dużą precyzją i dokładnością działania dzięki synchronizacji napędu wszystkich zespołów drukujących i łatwej regulacji nawet w czasie biegu maszyny. Zespoły drukujące są łatwo wymienialne, przy możliwości zastosowania różnej średnicy walca grawerowanego. Szerokość robocza w zależności od potrzeby wynosi 70-220 cm. Napęd z regulacją bez-

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>