Materiały do bielenia drewna i sole metali

Nazwa „barwniki do drewna” obejmuje asortyment ponad 20 barwników produkowanych przez przemysł krajowy, jako specjalne barwniki do barwienia drewna w kolorach żółty, czerwony, mahoniowy, brunatny, zielony, szary i czarny.

Sole metali. Sole niektórych metali stosuje się przy barwieniu drewna jako dodatki do roztworów lub jako indywidualne roztwory, szczególnie przy barwieniu drewna zawierającego garbniki lub naturalne pigmenty wchodzące w reakcje barwne z solami, a także jako składniki jednej z zaprawy przy barwieniu dwustopniowym. Do tego celu używa się niektórych soli żelaza, chromu, miedzi, manganu, ołowiu, potasu i niklu. Do ważniejszych należy zaliczyć chromian i dwuchromian potasowy, siarczan i octan żelazawy, siarczan, octan i chlorek miedziowy, octan ołowiowy, żelazocyjanek potasowy, siarczan i chlorek manganowy, nadmanganian potasowy, nitroprusydek sodowy i inne. Sole wymienionych metali stosuje się przeważnie w roztworach wodnych.

Materiały do bielenia drewna. Jako materiały do wybielania drewna stosuje się najczęściej roztwory wodne wody utlenionej o stężeniu 15-30% i kwasu szczawiowego o stężeniu 6-10%. Czasami mogą być stosowane inne środki bielące, jak np. chlorek wapniowy czy mieszanina: 20 g kwasu siarkowego, 25 g nadtlenku sodowego, 15 g kwa- su szczawiowego w 1 litrze wody. Czasami można także stosować gazowy dwutlenek siarki. Drewno w takim przypadku poddaje się odymianiu gazem.

Inne materiały. Z innych materiałów służących do barwienia drewna należy wymienić środki zwilżające, ułatwiające zwilżanie drewna przez roztwór barwiący oraz ułatwiające wnikanie roztworu w drewno. Do najlepszych materiałów tego typu należy zaliczyć: Nekalinę S, Pe- tepon G. Rokafenol itp. Jako dodatki stosuje się niektóre kwasy (solny, octowy, siarkowy), sól kuchenną, dekstrynę, tragant, amoniak.

Jako rozpuszczalniki barwników mogą występować: woda, alkohol etylowy (50-95-proc. roztwór), terpentyna, benzyny, rozpuszczalniki la kierów nitrocelulozowych oraz specjalny rozpuszczalnik barwników polfa- lanowych w postaci mieszaniny o następującym składzie alkohol etylowy 500 ml octan etylu 480 ml etyloglikol 20 m! 1000 ml

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>